2020-09-21 Wästbygg snart redo för notering https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/wastbygg-fossilfritt.jpg

Wästbygg snart redo för notering

Wästbygg, reflexväst
Foto: Wästbygg
Byggindustrin

Byggföretaget Wästbygg uppger att bolaget avser att notera sig på Nasdaq Stockholm under det fjärde kvartalet 2020.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade B-aktier om cirka 800 miljoner kronor och befintliga B-aktier om cirka 150 miljoner kronor vilka erbjuds av bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB.

Jörgen Andersson, vd och delägare i Wästbygg, kommenterar:

”Jag kom till Wästbygg 2003 för att initialt vara med och bygga upp verksamheten när kontoret i Göteborg etablerades. 17 år senare är jag oerhört stolt över resan vi har gjort. Wästbygg har haft en stark utveckling under flera år, både vad gäller koncernen som helhet och vår lönsamhet. Genom noteringen och det tillskott av kapital som den medför stärker vi nu verksamheten ytterligare, primärt genom att satsa ännu mer på projektutveckling. Stort fokus kommer att läggas på samhällsfastigheter och på att bygga upp en förvaltningsportfölj i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita. Noteringen innebär också att kännedomen om Wästbygg ökar på marknaden och därmed möjligheten att fortsätta expandera.”

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har bolagets styrelse, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att emittera ytterligare nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet eller cirka 143 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”).

Om erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet att uppgå till cirka 1 093 miljoner kronor.

Bolagets huvudägare M2 Holding AB, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet. Jörgen Andersson, via Fino Förvaltning AB, kommer att avyttra en del av sitt aktieinnehav som en del av erbjudandet, men avser att behålla huvuddelen av sitt befintliga aktieinnehav även efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!