2020-09-08 Byggnads varnar för brister kring psykisk hälsa https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/byggnads-handlingsplan.jpg

Byggnads varnar för brister kring psykisk hälsa

Byggnads ordförande Johan Lindholm. Bildkälla: Byggnads
Byggnads ordförande Johan Lindholm. Bildkälla: Byggnads
Byggindustrin

Byggnads varnar för att flera arbetsgivare brister i sitt arbete för psykisk hälsa. Nu påbörjar Byggnads ett arbete för att förbättra den psykiska hälsan i byggbranschen, framgår det av ett pressmeddelande.

I en enkät från Byggnads rapporterar 4 av 10 skyddsombud om en avsaknad på beredskap eller handlingsplan för att hantera psykiska besvär.

För att tackla det växande problemet har Byggnads, i samarbete med en expertgrupp från Karolinska Institutet, tagit fram informationsmaterial till medlemmar och förtroendevalda. De har dessutom utbildat sitt medlemscenter i att kunna svara och ge råd i frågor som rör psykisk hälsa.

– Arbetsgivarna och hela branschen behöver ta den här frågan på större allvar. Att så många riskerar att må dåligt och att beredskapen är så låg kan leda till större problem som ökat alkoholmissbruk, våld eller i värsta fall självmord. Det är mycket allvarligt, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads. 

I samband med arbetet har Byggnads tagit fram tre punkter för bättre hantering av psykisk hälsa:

1. Våga fråga. Ju tidigare en kollega får hjälp desto bättre. En första kontakt börjar med en enkel fråga som: Det var länge sedan du skrattade, hur är det med dig? På riktigt?

2. Ta hjälp om det behövs. Företagshälsan kan hjälpa till för att slussa vidare och bedöma om det behövs vård. Arbetsgivaren har ett ansvar att hjälpa och behövs ytterligare stöd finns Byggnads medlemscenter.

3. Ställ krav på arbetsgivaren. På samma sätt som arbetsgivaren ska ha rutiner för skyddsräcken och skyddsutrustning har man också ett ansvar att se till att alla anställda mår bra. Beredskap och handlingsplan ska finnas för att fånga upp och hjälpa den som mår dåligt.

– Vi vet att osäkra tider riskerar leda till sämre välmående. Det är oerhört viktigt att det finns ett skyddsnät som kan fånga upp den som mår dåligt och där har vi alla en roll att spela. Att våga fråga och ta sig tid att lyssna kan vara helt avgörande för att fånga upp någon som mår dåligt och till och med rädda liv, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Från enkäten till Byggnads skyddsombud:

28 % har märkt att psykiska besvär kopplat till en osäker arbetsmarknad har ökat.
48 % ser en risk för ökade psykiska besvär på sin arbetsplats kopplat till en osäkrare arbetsmarknad.
37 % uppger att det saknas beredskap eller handlingsplan för att ta hand om de som mår dåligt på sin arbetsplats.
44 % Upplever inte beredskapen som finns på arbetsplatsen som tillräcklig för att stötta de som riskerar må dåligt.
Källa: Byggnads

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!