2020-08-31 Varslen stiger men fler får jobb https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/arbetsformedlingen-fasadskylt.jpg

Varslen stiger men fler får jobb

Arbetsförmedlingens namnskylt. Foto: Peter Kroon
Foto: Peter Kroon
Byggindustrin
Tillverkning
Transport

Antalet varsel steg förra veckan och 2 162 personer berördes, varav hälften inom industrin. Den totala arbetslösheten ligger i sin tur kvar på 9,2 procent. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

Vecka 35 skrev 10 381 personer in sig som arbetssökande. Totalt är 476 355 personer inskrivna som arbetslösa. Jämfört med föregående vecka är antalet inskrivna något färre då många lämnar Arbetsförmedlingen för arbete.

– Vi ser tecken på att ekonomin kommer igång, det är fler som lämnar Arbetsförmedlingen än som skriver in sig. De som snabbt kommer tillbaka i jobb är de som har en utbildning och redan är etablerade på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Branschvarsel
Arbetsförmedlingens statistik visar att 4 572 anställda inom byggverksamhet, 14 465 inom tillverkning och 11 580 inom transport och magasinering påverkats av varsel under perioden 1 mars till 8 augusti 2020 då de registrerat sig hos förvaltningsmyndigheten.

– En förklaring till de högre varslen kan vara att semesterperioden är över och företag drar igång och ser över sin verksamhet. Osäkerheten är stor och de kommande veckorna kommer att visa hur krisen kommer att utvecklas, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning
Avser registreringar hos under perioden 2020-03-11 till 2020-08-30, per näringsgren:

Näringsgren1 mars – 8 augusti 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske38
Utvinning av mineral0
Tillverkning14 465
Försörjning av el, gas, värme och kyla13
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering624
Byggverksamhet4 572
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar9 666
Transport och magasinering11 580
Hotell- och restaurangverksamhet18 764
Informations- och kommunikationsverksamhet4 827
Finans- och försäkringsverksamhet557
Fastighetsverksamhet282
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik6 731
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster13 851
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring14
Utbildning1 292
Vård och omsorg; sociala tjänster1 858
Kultur, nöje och fritid5 708
Annan serviceverksamhet1 263
Uppgift saknas0
Summa96 105
Källa: Arbetsförmedlingen

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!