2020-07-28 Här är länen som dominerar nyttjandet av byggmaterial https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/07/0d711d14-bb7d-4c81-a369-b96a6ef9cd7e.jpg

Här är länen som dominerar nyttjandet av byggmaterial

Tre län dominerar användningen av byggmaterial, bild: Navet
Tre län dominerar användningen av byggmaterial, bild: Navet
Byggindustrin

Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län dominerade den totala byggmaterialsvolymen under första kvartalet i år, enligt Navet Analytics senaste konjukturrapport.

Storstadslänen stod för för knappt 60 procent av den samlade byggmaterialvolymen under första kvartalet i år.

Marknadstillväxten skiljer sig dock mellan länen. Under första kvartalet hade Stockholms län en tillväxt med över 30 procent i årstakt medan takten i Västra Götalands län visade ungefär +13 procent. I Skåne län minskade byggmaterialvärdet med drygt 5 procent beräknat i årstakt.

Oförändrad volym
Det samlade byggmaterialvärdet kopplat till påbörjade husbyggnadsinvesteringar uppgick under första kvartalet i år till drygt 17 miljarder kronor, vilket i princip är en oförändrad volym jämfört med samma period i fjol.

Jens Linderoth, som är analysansvarig på Navet Analytics, kommenterar utvecklingen och pekar på att både utvecklingen på riksnivå och de tre storstadslänen visar samma tendenser som förra året, vid samma tidpunkt.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!