2020-01-21 Nya beskedet: ”Går inte att bygga billigare” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/Rutger-Blom-Flickr-cc.jpg

Nya beskedet: ”Går inte att bygga billigare”

Foto: Rutger Blom / Flickr / cc
Foto: Rutger Blom / Flickr / cc
Byggindustrin
Järnväg
Nyheter

Trafikverkets utredning av kostnaderna för den nya stambanan mellan Järna och Linköping är nu klar. Den visar bland annat att vissa partier sticker ut kostnadsmässigt.

– Trafikverket har tillsammans med kommunerna längs järnvägssträckan gjort en kraftsamling för att se hur Ostlänken ska kunna byggas utan att kostnaderna ökar. Utredningen visar att kostnaderna bara kan bantas marginellt om det inte ska ge stora konsekvenser på järnvägens funktion, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

Enligt Trafikverket är det framför allt andra lösningar för hantering av överskottsmassor som kan minska kostnaderna med totalt cirka en miljard kronor.

I nuvarande plan för transportsystemsfinansiering har Ostlänken finansiering till cirka 54 miljarder kronor. I april förra året konstaterade Trafikverket att det nuvarande förslaget för Ostlänken riskerar att bli drygt 10 miljarder kronor dyrare.

– Utifrån detta beslutsunderlag kan vi dra vissa slutsatser för det kommande arbetet. Vi planerar att bygga etappvis och börja med den norra delen av Ostlänken, mellan Järna och Norrköping. Det är där vi kommit längst och det gör att vi kan ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara, säger Einar Schuch.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!