2020-01-20 Sverige sämst i byggklassen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/Bild-2-Foto-Julian-Guttzeit-on-Unsplash.jpg

Sverige sämst i byggklassen

Foto: Julian Guttzeit Unsplash
Foto: Julian Guttzeit Unsplash
Byggindustrin

Sverige är sämst i Norden när det kommer till antalet påbörjade lägenheter per capita. Det konstaterar Sveriges Byggindustriers sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna.

– Den nordiska konjunkturen mattas av. Bostadsbyggandet nådde sin topp 2017. Störst är fallet i Sverige där bostadsinvesteringarna minskar med 13 procent under prognosperioden 2019-2020. Av samtliga nordiska länder kan bara Island visa ett ökat bostadsbyggande under 2020, säger Johan Deremar, prognosansvarig, Sveriges Byggindustrier.

De totala bygginvesteringarna i Sverige minskar med fyra procent under perioden 2019-2020. I Finland är minskningen två procent – medan övriga nordiska länder visar tillväxt.

– Precis som i Sverige förs det i Finland diskussioner kring hur reglerna för bostadslån ska utformas för att inte hämma nyproduktionen av bostäder, säger Johan Deremar.

Totalt beräknar Sveriges Byggindustrier att Sveriges BNP växer med 0,9 procent under innevarande år.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!