2020-01-16 Bostadskrisen slukar miljarder: ”Hårt slag mot tillväxten” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/handelskammaren-brunnsgatan.jpg

Bostadskrisen slukar miljarder: ”Hårt slag mot tillväxten”

Brunnsgatan i Stockholm. Foto: Jessica Nejman, Daniella Waldfogel, Näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare. Foto: Linnéa Carlsson
Byggindustrin
Reportage

Sverige har förlorat tiotals miljarder kronor varje år i utebliven produktion på grund av problemen på bostadsmarknaden. Det visar en oberoende studie av teknikkonsultbolaget WSP på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare arbetar med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor. Sedan flera år tillbaka arbetar man aktivt med bostadsfrågan och den djupa bostadsproblematiken som slår hårt mot Stockholm. För ungefär ett år sedan genomförde WSP en oberoende studie på uppdrag av Handelskammaren om hur den dysfunktionella bostadsmarknaden påverkar arbetskraftens geografiska rörlighet.
– Rapporten visar att den illa fungerande bostadsmarknaden kostar Stockholmsregionen 36 miljarder kronor per år i utebliven tillväxt, berättar Daniella Waldfogel, Näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare och fortsätter:

– Vi har i princip problem i alla ändar på bostadsmarknaden idag. Muren in har höjts avsevärt för stora grupper de senaste åren. De kan inte få in en stadig fot. Vi ser också att integrationen försvåras och att trångboddheten ökar. Det är ett hårt slag mot tillväxten, konkurrenskraften, mot den ekonomiska utvecklingen och företagens möjlighet att utvecklas och rekrytera ny kompetens. Den här situationen skapar många dåliga ringar på vattnet.

Steget in på bostadsmarknaden

En av de viktigaste punkterna är, enligt Daniella Waldfogel, steget in på bostadsmarknaden.
– Vi behöver göra en översyn och ta ett samlat grepp om kreditrestriktionerna, sänka trösklarna och göra det enklare för de som vill att få möjlighet att äga sin egen bostad. Det är också viktigt att få till ett stabilt bostadsbyggande över tid.

När människor inte kan flytta till platser där de bäst kommer till sin rätt är det inte bara ett personligt problem. Också arbetsmarknaden, samhället och hela landet blir fattigare. Varje år hindras tusentals människor från att hitta boende i Sveriges storstadsregioner.

– Bostadsproblemet slår mot hela stadens och samhällets funktionssätt. De senaste åren har situationen bara blivit mer problematisk. Det åvilar regeringen och hela den nationella politiken att lösa situationen för unga och resurssvaga, att skapa ett stabilt bostadsbyggande över tid och att öka rörligheten så att det som redan är byggt används bättre. Att hitta vägen ur bostadskrisen i Sverige är en prioriterad fråga.  

Viktiga punkter framåt:

1. Insteget måste ses över.
2. Stabilt bostadsbyggande över tid.
3. Rörlighetsproblematiken, vi har väldigt låg rörlighet på Stockholmsregionen idag.
4. Hyresmarknaden. Den fungerar inte väl idag, den behöver ses över. Här har vi nog den allra tydligaste insider-outsider problematiken. Problemen på hyresmarknaden göder också en svart marknad.
5. Utveckla andra upplåtelseformer. (kompiskontrakt, co-living, hybridlösningar).

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!