2019-12-13 Ökning: fler anbud i offentliga upphandlingar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/bygge-bygg-genrebild-webb-pixabay-cc.jpg

Ökning: fler anbud i offentliga upphandlingar

bygge, företag, vinst, byggbolag, Byggpartner
Genrebild. Foto: Analogicus / pixabay / cc
Byggindustrin
Nyheter

706 miljarder kronor – det är värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige år 2017, en sjättedel av BNP.

Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Statistiken visar också att antalet anbudsgivare per upphandling ökar för första gången sedan 2012 och att andelen överprövningar minskar för fjärde året i rad. 4 av 10 upphandlingar gäller anläggningsarbete.

– Den offentliga affären handlar i grunden om att skapa största möjliga nytta för medborgarna. Genom att arbeta strategiskt med upphandlingar kan det offentliga bidra till en hållbar samhällsutveckling säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.

En positiv ökning

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar i Sverige. De senaste åren har antalet anbudsgivare per upphandling minskat men 2018 sker en liten ökning – från 4,1 till 4,3. Motsvarande siffra för anläggningsarbete är 3,9 och för arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 5,6.

– Konkurrens är viktig för att våra gemensamma resurser ska användas effektivt. Men också för att utmana näringslivet att skapa innovativa lösningar till nytta för samhället. Därför är det positivt att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Överprövningar minskar

En tydlig trend i årets rapport är att andelen överprövade upphandlingar fortsätter att minska för fjärde året i rad. År 2014 överprövades 8,1 procent av upphandlingarna. År 2018 är det 6,1 procent. Motsvarande siffra för anläggningsarbete är 5,8 procent och för arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 4,4.

– Det är förstås en positiv utveckling att antalet överprövningar minskar. En förklaring till detta kan vara att det offentliga har blivit bättre på att göra korrekta upphandlingar. Samtidigt är det viktigt för rättssäkerheten och utvecklingen av den offentliga upphandlingen att det finns en möjlighet att överpröva upphandlingar så att ramarna blir tydligare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!