2019-12-04 Förlorade miljoner i modulhärva – men nu stäms kommunen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/haninge-kommun.jpg

Förlorade miljoner i modulhärva – men nu stäms kommunen

Haninge kommun. Foto: Bengt-re from Sweden / CC BY 2.0
Byggindustrin

Tidigare skrev Branschaktuellt om Modulhärvan där Haninge kommun hade planer på att uppföra 54 lägenheter på grusplanen i Jordbro. Kommunen betalade miljoner i förskott, men har fortfarande inte fått några bostäder.

Men nu är det Haninge kommun själva, närmare sagt, kommunens fastighetsbolag Tornberget, som gjorde sig skyldig till otillåten direktupphandling när bolaget inte upphandlade drift av vissa tjänster enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att domstol dömer Tornberget att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

När Tornberget omorganiserade 2017 skaffades driftentreprenadtjänster från externa aktörer. Efter att den egna personalen sagts upp i augusti 2017, tillgodosågs behovet av de aktuella tjänsterna genom ett flertal direktupphandlingar. Ett avtal upphandlat efter annonsering enligt LOU tecknades först den 1 maj 2019.

Gjordes upphandlingar för synnerlig brådska

Bolaget framhåller att de direktupphandlade avtalen omfattas av undantaget för synnerlig brådska. Enligt Konkurrensverket skulle dock upphandlingen ha annonserats, eftersom brådskan uppstått på grund av bolagets eget agerande och bolaget även kunnat förutse det inträffade. Det är därmed en otillåten direktupphandling. Värdet av den aktuella upphandlingen är drygt 1,4 miljoner kronor.

– Undantag ska alltid tillämpas restriktivt, säger Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter inte genom sitt eget handlande försätter sig i sådana situationer, där de inte har utrymme att göra väl övervägda och planerade inköp. Just dessa inköp har dessutom fått pågå under lång tid.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att Haninges fastighetsbolag Tornberget döms att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!