2019-11-12 Förlust för bostadsutvecklaren https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/ssm-ny-vd.jpg

Förlust för bostadsutvecklaren

Mattias Lundgren vd & koncernchef, och bild på ett av projekten, West Side Solna innergård. Foto: SSM
Byggindustrin

SSM har genomfört en omfattande översyn och meddelar i ett pressmeddelande om att balansförda värden i ett antal projektfastigheter samt tillgångar i joint ventures omvärderas, vilket resulterat i nedskrivningar med -312,7 miljoner kronor.

Omvärderingarna påverkar inte bolagets kassaflöde. Rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgår preliminärt rörelseresultat för Q3 2019 till -17,7 miljoner kronor.

”Översynen har tagit hänsyn till marknadens efterfrågan, SSMs kunderbjudande, tillgångar i projektportföljen, bolagets förmågor samt finansiella situation och lönsamhet. I syfte att stärka SSMs balansräkning kommer bolaget i närtid fokusera på affärer som ger positiva kassaflöden. I praktiken innebär det att hyresrättsprojekt via forward-funding prioriteras. Konsekvensen av detta är att vissa projekt får ändrad inriktning vilket leder till redovisningsmässiga omvärderingar om -40,7 miljoner kronor avseende tidigare aktiverade kostnader i SSMs egna projekt samt JV-bolag.”, skriver bolaget i ett pressmeddelande på tisdagen. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!