2019-11-07 Slarv den enskilt största orsaken till olyckor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/branschaktuellt-marcus-rosenholm-byggarbetsplats-bygge-sakerhet.jpg

Slarv den enskilt största orsaken till olyckor

Säkerhetsskylt vid pågående arbetsplats. Foto: Branschaktuellt / Marcus Rosenholm
Byggindustrin
Nyheter

Byggbranschen är den mest olycksdrabbade branschen i landet, det enligt en ny Novus-mätning som TV4 Nyheterna hänvisade till i ett programinslag.

Den största anledningen bakom olyckorna inom byggbranschen ska bero på tidspress och slarv. Förra året omkom tolv personer på byggarbetsplatser.

– Slarv handlar om sådant som inte är viktigt. Att så många känner sig nödgade att tänja på regler visar tydligt att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet. Det är konkreta exempel på att säkerhetskulturen i branschen är svag, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna i ett pressmeddelande.

– Ekonomi och säkerhet är inte varandras motsatser men det kan uppfattas så om inte prioriteringarna uppifrån är glasklara, säger Kajsa Hessel.

Novus-undersökningen visar på en rad brister:

  • 26 procent av cheferna anser sig tvungna att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetsdagen att gå ihop.
  • o37 procent av de yngre cheferna (yngre än 40 år) och 32 procent av första linjens chefer tänjer på reglerna.
  • 21 procent av cheferna uppger att man på arbetsplatsen inte analyserar och bedömer risk tillräckligt ofta.
  • 12 procent av cheferna anser att det finns en mycket bristande säkerhetskultur.

En viktig förklaring är machokulturen som enligt Arbetsmiljöverket uppmuntrar till att ta risk. Män förväntas vara smärttåliga och risktagande. Flera av cheferna uttrycker frustration över medarbetare som bryter mot säkerhetsföreskrifter, skriver branschföreningen.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en hög medvetenhet och solid grund att bygga en stark företagskultur på:

  • Nio av tio chefer upplever att de har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna.
  • Nio av tio chefer har säkerhet som stående punkt på agendan vid arbetsplatsmöten.

– Allt är inte nattsvart. Det går och är helt nödvändigt att bygga en stark säkerhetskultur. Målet måste vara ett värderingsdrivet säkerhetsarbete som bottnar i allas övertygelse om att liv går före pengar. Med engagerade chefer från alla nivåer i täten, säger Kajsa Hessel. 

Vanligt bland yngre chefer

Var fjärde chef inom byggindustrin känner sig tvungen att tänja på arbetsmiljöreglerna, det rapporterar TV4. Bland yngre chefer är siffran än högre, fler än vad tredje prioriterar inte säkerhetsreglerna.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!