2019-04-23 250 bostäder i nya kvarter vid Karolinska Institutet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/7500de51-2374-411c-a8c7-1fd181d46adf.jpg

250 bostäder i nya kvarter vid Karolinska Institutet

Bild: AIX Arkitekter
Bild: AIX Arkitekter
Byggindustrin

Nya bostadskvarter med 450 lägenheter, LSS-bostäder och förskola byggs i Huvudsta, vid entrén till Solna från sydväst. Samtidigt utvecklas Solnaverket för att möta ett växande behov av hållbar fjärrvärme. Nu går de två planförslagen ut på granskning.

Fyra nya bostadskvarter ska byggas i Huvudsta, med cirka 450 nya bostäder, LSS-bostäder och en förskola samt lokaler för butiker och service för en tryggare centrumkänsla. Tre av kvarteren uppförs längs Huvudstaleden och ett punkthus på elva våningar uppförs vid Alphyddevägen – och bidrar till en tydligare entré till Solna från sydväst.

– Förslaget till detaljplan har anpassats efter de synpunkter som kom in under samrådet. De nya kvarteren skapar en god inre stadsstruktur och bidrar dessutom som bullerskydd för befintlig bebyggelse, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad, i ett pressmeddelande.

Närhet till tunnelbana, grönområde och stränder

De nya kvarteren byggs i ett område med närhet till två tunnelbanestationer, Huvudsta och Solna strand, men också tillgång till grönområden och stränder. Utöver garage under de nya husen kommer en parkeringsbyggnad att uppföras för att tillgodose behovet av parkering i området.

Utveckling av hållbar fjärrvärme

Detaljplanen för bostäderna i kvarteret Huvudsta 3:1 samordnas med detaljplanen för kvarteret Krukmakaren, som rör utvecklingen av Solnaverket och den utbyggnad som ska möta det växande behovet av hållbar värme och kyla från såväl boende som företag.

Planförslag på granskning

Beslut fattades i byggnadsnämnden den 17 april 2019. Miljö- och byggnadsförvaltningen får nu i uppdrag att göra planförslagen för Huvudsta 3:1 och Krukmakaren tillgängliga för granskning, tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!