2019-03-26 STIB – kampen om sund konkurrens https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/stib-foto-peter-gustafsson.jpg

STIB – kampen om sund konkurrens

Håkan Carlsson från Ställningsentreprenörernas kansli. Foto: Peter Gustafsson
Håkan Carlsson från Ställningsentreprenörernas kansli. Foto: Peter Gustafsson
Byggindustrin
Reportage

2006 infördes föreskrivna krav på utbildning för att bygga ställningar via ett EU-direktiv. Men redan 1992 hade branschorganisationen STIB (Ställningsentreprenörerna) lanserat en egen utbildning för ställningsbyggare. STIB har länge verkat i framkant för en stark och respekterad bransch – och gör det fortfarande idag.

STIB startade 1986 efter en genomgående vilja från aktörer i branschen att stärka statusen för ställningsentreprenörer. Vision var också att öka kunskapen hos både ställningsbyggare som dem som äger företagen.
– 1992 kom vi igång med vår första utbildning av ställningsbyggare. En teoretisk 80 h kurs. Några år senare infördes STIB kompetensbevis baserat på en efterfrågan från raffinaderiindustrin. Man ville kunna se bevis på en kompetens hos ställningsbyggande personal. Kompetensbeviset byggde på teoretiska kunskaper men även praktisk erfarenhet, berättar Håkan Carlsson från Ställningsentreprenörernas kansli.

Det var inte förrän flera år senare som krav på utbildning lagstadgades, men dessa krav innefattar inte praktisk erfarenhet.
– Vi skryter lite med att vi var föregångare i branschen med att införa kompetenskrav på ställningsbyggare. Det handlade även om att ge ökad kunskap för dem som driver företagen, vi införde därför även branschspecifika arbetsledarkurser och företagsledarkurser.

STIB ville fortsätta att utveckla branschen. 2000 infördes därför en certifiering av ställningsföretag: Certifierad STIB auktoriserad ställningsentreprenör. Ett certifierat företag ska uppfylla ett antal kriteriekrav vilka sträckte sig utöver lagstadgade krav. Som exempel kan nämnas att all ställningsbyggande personal, egen som inhyrd ska vara yrkesutbildad, med andra ord ha såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Undantaget är givetvis lärlingar på väg till sin yrkesutbildning, men dessa ska då vara registrerade i en lärlingsutbildning.

Beställarna måste ta sitt ansvar

På ytan kan det verka som om branschen idag har de allra bästa förutsättningarna för att skapa en sund konkurrens, både med hjälp av lagstadgade krav samt
en certifiering. Auktorisationsnämnden som består av beställarledet är de som beslutar om kriteriekraven och även certifierar de aktuella företagen. Här finns företag som Skanska och JM och representanter från papper- och massatillverkare samt kraftindustrin. Men ändå ökar inte efterfrågan på certifierade aktörer i den takt som är önskvärt.
– Vi vill se ett starkare engagemang från beställarledet. Det behövs en kravställning på att ställningsföretag ska vara certifierade. I dagsläget är 39 av våra 134 medlemsföretag certifierade. Grunden i certifieringen är dels att ställningsföretaget ska få väl inarbetade rutiner och själv känna en trygghet i genomförandet av entreprenaderna. Men beställaren ska också känna en trygghet i att anlita ett STIB-auktoriserat företag då de årligen kontrolleras av utbildade revisorer.

Det är precis därför det är så viktigt med certifierad STIB auktoriserad ställningsentreprenör, menar Håkan Carlsson. Det går hand i hand – krav från beställarledet kommer också att öka antalet certifierade ställningsentreprenörer, vilket i sin tur ger en sundare konkurrens mellan aktörerna.

Inget stöd från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har ett ansvar att kontrollera att de föreskrivna utbildningskraven följs. Men här har inspektionerna varit för få, berättar Håkan Carlsson. STIB har länge försökt få större stöd från Arbetsmiljöverket men hittills har intresset varit svalt.
– STIB har inget mandat för att kontrollera icke certifierade ställningsentreprenörer eller att sätta stopp för något på ett bygge. Här vill jag ge en känga till arbetsmiljöverket. Vi får ofta samtal från företag som behöver hjälp att förstå de föreskrivna kraven för ställningar. De berättar att vid kontakt med Arbetsmiljöverket har de inte fått någon support överhuvudtaget. Arbetsmiljöverket hänvisar istället vidare till oss. Vi hjälper självklart till där vi kan, men med en mindre arbetsstyrka går det inte alltid. Vi kan inte heller verka som en svarstjänst till Arbetsmiljöverket, säger han och fortsätter:

– De tar inte sitt ansvar som myndighet. De stipulerar regler och förutsätter att de följs. Då tar man inte sitt fulla ansvar. Jag vill få ut budskapet om hur viktigt det är med att faktiskt ha en aktiv kontroll i branschen. Så som det ser ut idag kan vi inte förvänta oss någon hjälp från myndigheterna, så illa är det. Jag är väldigt besviken.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!