2019-03-13 Likvärdiga villkor vid generationsskifte https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/sveriges-byggindustrier-webb.jpg

Likvärdiga villkor vid generationsskifte

Foto: Sveriges Byggindustrier
Foto: Sveriges Byggindustrier
Byggindustrin

Regeringen har lagt fram ett förslag om att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående, det skriver Sveriges Byggindustrier.

– De nuvarande reglerna innebär att försäljning inom familjen missgynnas framför extern försäljning. Det är positivt att problemet nu adresseras, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Träda i kraft den 1 juli 2019

Generationsskiftesfrågan fanns med i den översyn av de så kallade 3:12-reglerna som presenterades 2016. I och med att det dåvarande förslaget drogs tillbaka av Regeringen gjordes inget åt frågan den gången.

Regeringen föreslår ytterligare en ändring i syfte att hindra kringgåenden. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!