2019-02-21 Bostadsutvecklare vidtar kraftiga sparåtgärder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/mattias-roos.jpg

Bostadsutvecklare vidtar kraftiga sparåtgärder

Mattias Roos VD & Koncernchef SSM. Foto: Peter Knutson
Mattias Roos VD & Koncernchef SSM. Foto: Peter Knutson
Bostad
Byggindustrin

Bostadsutvecklaren SSM har initierat ett sparprogram med målet att minska bolagets OH-kostnader med 50,0 procent, vilket motsvarar 25,0 MSEK på helår. Det framgår av ett pressmeddelande.

I pressmeddelande skriver SSM att bostadsmarknaden i Stockholm är fortsatt avvaktande, även om en viss stabilisering har skett under året, framförallt på andrahandsmarknaden. Under slutet av 2018 anpassade SSM sin strategi och bostads-produkt för att möta målgruppens förändrade finansiella förutsättningar, som framförallt är en konsekvens av det utökade amorteringskravet, skuldkvotstaket samt bankernas interna kalkylräntor. Under 2018 har SSM tecknat 101 förhandsavtal, varav 38 stycken under fjärde kvartalet. Säljgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,9 procent vid årets utgång.

Ökar produktionen av hyresrätter

SSM har justerat den strategiska produktmixen, vilket innebär att bolaget i närtid och kommande år avser att öka produktionen av hyresrätter till 50.0 procent. En annan strategiskt justering har varit att snabbt anpassa prisnivån i de projekt som är säljstartade till under 2,0 MSEK. Något bolaget har åstadkommit genom att ”rita om” till mindre och ännu mer yteffektiva bostäder. Målsättningen framöver är att minst 90.0 procent av SSM:s bostadsrätter ska kosta mindre än 2,0 MSEK.

Initierar ett kraftigt spar-program

”För att öka bolagets lönsamhet under 2019 har ett kontinuerligt arbete skett under 2018 för att reducera bolagets kostnadsbas. Till följd av redan genomförd optimering av organisationen under slutet av 2018 så har bolagets totala lönekostnader för 2019 minskat med -15,0 procent, vilket motsvarar cirka 14,0 MSEK på helår. I syfte att accelerera reduktionen av kostnadsbasen ytterligare så har SSM initierat ett spar-program med målet att minska bolagets OH-kostnader med 50,0 procent, vilket motsvarar 25,0 MSEK på helår. Kostnaderna berör framförallt sedvanliga centrala kostnader, kostnader för konsultstöd samt kostnader för marknadsföring och varumärke.” skriver SSM.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!