2019-02-05 Branschen rasar: ”Ett reellt hot mot Sveriges tillväxt” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/trahusbyggande-webb.jpg

Branschen rasar: ”Ett reellt hot mot Sveriges tillväxt”

Socialdemokraterna i Almedalen 2014. Foto: Anders Löwdin
Socialdemokraterna i Almedalen 2014. Foto: Anders Löwdin
Byggindustrin

I en debattartikel i SvD Näringsliv lyfter företrädare för Sveriges ledande trähusbyggare Nordeas senaste konjunkturrapport. Bostadsbyggandet kommer att halveras till 2020 jämfört med 2017. Om prognosen blir verklighet innebär det att 5 000 arbetstillfällen går förlorade bara bland Trä- och möbelföretagens medlemmar – framför allt på landsbygden, skriver författarna. 

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det minskade bostadsbyggandet kommer att få betydande konsekvenser för hela den svenska ekonomin, eftersom skuldtyngda hushåll blir mer försiktiga och drar ner på sin konsumtion. Och då har Nordea inte ens tagit in konsekvenserna för produktionssidan i sina beräkningar, lyfter författarna. Bland annat pekar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos på att efterfrågan på arbetskraft inom byggsektorn kommer att minska under 2020.

”Ett reellt hot mot Sveriges tillväxt och konkurrenskraft”

Sammantaget har de senaste årens bostadspolitik lett till att de som behöver någonstans att bo inte kan efterfråga de bostäder som byggs, menar författarna. Lägre efterfrågan leder i sin tur till minskat bostadsbyggande, vilket håller uppe priserna och låser bostadsmarknaden ytterligare. Detta borde oroa politikerna, eftersom det är ett reellt hot mot Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, skriver författarna.

Utvecklingen går med andra ord på tvären med ambitionerna i den uppgörelse som S och MP gjort med C och L. Där konstateras att bostadsmarknaden behöver reformeras, regelverk behöver förenklas och konkurrensen på bostadsmarknaden behöver öka. Partierna har också gjort ett antal utfästelser om att hela Sverige ska växa, även landsbygden.

Utvecklingen rimmar också illa med Löfvens regeringsförklaring, enligt författarna, där man skriver att bostadsbyggandet måste bli snabbare, billigare och mer hållbart, bland annat genom ökat bostadsbyggande i trä. Dessutom ska Sverige utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin, där bygg- och anläggningssektorn har en enorm roll att spela.

Att Per Bolund nu är bostadsminister samtidigt som han har en fortsatt roll inom finansdepartementet är därför välkommet, menar författarna. Det är ett tecken på att regeringen vill bryta stuprören och ta ett större helhetsansvar för en fungerande bostadsmarknad, som även inkluderar efterlängtade finansiella reformer.

På sikt eftersöker TMF en långsiktig bostadspolitisk överenskommelse som leder till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Men för att minska bostadsbristen och undvika tusentals förlorade arbetstillfällen behöver regeringen redan nu skörda de lägst hängande frukterna för att öka efterfrågan på bostäder:

  • Ompröva amorteringskravet och skuldkvotstaket, restriktioner som just nu ligger som en våt filt över bostadsmarknaden.
  • Förändra bolånetaket som effektivt stänger ute framför allt unga och förstagångsköpare.
  • Stärk incitamenten för kommunerna att öronmärka mark för byggande av enfamiljshus. Drygt 70 procent av svenskarna vill bo i hus, men ändå utgör denna boendeform bara 15 procent av nybyggnationen.

”Det pressade läget på bostadsmarknaden och i byggsektorn kan inte överskattas. Vi, Sveriges ledande trähusbyggare, efterlyser både en långsiktig bostadspolitisk överenskommelse och handlingskraftiga beslut här och nu, som håller uppe takten i bostadsbyggandet på vägen dit.”

Claes Hansson
vd Götenehus
Kent Johansson
vd Älvsbyhus
Joakim Henriksson
vd Obos Sverige AB
Stefan Lindbäck
vd Lindbäcks Bygg
Klas Frisäll
vd Willa Nordic
Pontus Eklind
vd Hjältevadshus
Peter Mossbrant
vd Derome/A-hus
Per Gutung
före detta vd Skidstahus
Mikael Olsson
vd Trivselhus
David Johnsson
vd TMF

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!