2019-02-04 Bostadsutvecklare tar sikte på Stora Essingen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/johan-skoglund-vd-webb.jpg

Bostadsutvecklare tar sikte på Stora Essingen

På bilden syns JMs vd och koncernchef Johan Skoglund. Foto: JM
På bilden syns JMs vd och koncernchef Johan Skoglund. Foto: JM
Byggindustrin

JM har tecknat villkorat avtal om att förvärva fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7 och Stora Essingen 1:4 vid lagakraftvunnen detaljplan. Planerat projekt omfattar cirka 230 bostäder.

Fastigheterna är belägna på Stora Essingens norra udde och omfattar drygt 19 000 kvadratmeter uthyrbar yta bestående av främst kontorslokaler samt ett parkeringshus.

700 bostäder

Det planerade förvärvet ingår i ett större pågående exploateringsområde om cirka 700 bostäder.

Förvärvsbeloppet bestäms och likvid erläggs i samband med lagakraftvunnen detaljplan vilket beräknas ske tidigast 2022 varvid affären kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!