2018-12-20 Här är de nya lagarna för dig i bygg- och anläggningsbranschen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/stockholm-skeppsholmsbron-rejlers-elnat.jpg

Här är de nya lagarna för dig i bygg- och anläggningsbranschen

Skeppsholmsbron
Foto: Laura M Castro / Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
Byggindustrin

Det är mycket som händer 2019. Bland annat ett flertal nya lagar. Sveriges Byggindustrier har samlat de lagar som berör er i bygg- och anläggningsbranschen.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 1 januari 2019 ska samtliga företag som är arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Deklarations- och betalningsdatum är desamma, det som förändras är sättet att redovisa uppgifterna till Skatteverket. För många företag inom byggbranschen började reglerna gälla redan 1 juli 2018.

Nytt sätt att beräkna förmånsvärde för lätta lastbilar

Förmånsvärdet för en lätt lastbil ska kunna justeras ned till 60 procent av det fulla värdet från och med den 1 januari. Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Det är nu hög tid att ansöka om ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar, eftersom de nya reglerna tillämpas på förmånsvärden från och med januari 2019.

Ändringar i Plan- och bygglagen (PBL)

Från och med årskiftet ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas.

Boverkets regelarbete inom energiområdet

Från den 1 januari 2019 måste primärenergital användas för att bestämma en byggnads energiprestanda.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Ränteavdragsbegränsningsregler

Nya skatteregler införs för företagssektorn, bland annat nya generella ränteavdragsbegränsningsregler. Samtidigt sänks bolagsskatten i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent år 2019 och till 20,6 procent år 2021.

Ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär mycket kortfattat att företag med negativt räntenetto, dvs där ränteutgifterna överstiger ränteintäkterna, kommer att omfattas av en generell begränsning avseende avdragsrätt för räntekostnader. Storleken på ränteavdraget bestäms till högst 30 procent av EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) alternativt max 5 miljoner kronor. Begränsningsregeln gäller även externa ränteutgifter. Dessutom innehåller förslaget förändringar av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna, skatteregler för finansiell leasing, värdeminskningsavdrag på hyreshus (så kallar primäravdrag), förbud mot att aktivera ränta med mera.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!