2019-06-07 Stor fastighetsaffär i Södra Sverige https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/goteborg-webb.jpg

Stor fastighetsaffär i Södra Sverige

Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg
Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg
Byggindustrin
Transaktion

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB. Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar år 2020 vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg.

Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 367 miljoner kronor med 5 prosent yield, samt villkor om en uthyrningsgrad på minst 90 procent vid tillträdet. Fastigheten tillträds fjärde kvartalet 2020. Glimstedt och Colliers har varit rådgivare till Offentliga Hus i transaktionen.

Offentliga verksamheter

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 8 208 kvadratmeter och består av lokaler för kontor och handel. Hyresvärdet uppgår till drygt 19,5 miljoner kronor. Hyresgästerna består till övervägande del av offentliga verksamheter som Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, samt Hemköp. Dessa hyresgäster står för drygt 80 procent av hyresvärdet med kontraktstider mellan 10-15 år.

– Med detta förvärv förstärker och flyttar vi fram vår position inom samhällsfastigheter i den expansiva Göteborgsregionen. För det växande Tynnered kommer vår fastighet att vara något av ett framtida nav för samhället med både offentliga och kommersiell service, säger Lars Holm, vd på Offentliga Hus.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!