2018-12-05 Från bryggeri till bostad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/bygge-bostader-webb.jpg

Från bryggeri till bostad

Foto: Julian Weyer
Foto: Julian Weyer
Byggindustrin

I Århus, Danmark planeras det att skapa boendemöjligheter av ett äldre industriområde.

C. F Møller Architects ska skapa både masterplan, kontrollplan och en del av bostäderna.

– Masterplanen syftar till att undvika den linjära, repetitiva och oformliga densitet som är vanlig i modern stadsutveckling till förmån för en urbanisering med olika densiteter, blandade användningsområden och kontrasterande och överraskande sekvenser av utrymmen – med inspiration av medeltida europeiska stadskärnor, förklarar Klavs Hyttel, partner och arkitekt på C. F Møller Architects.

Blandad användning som fokuspunkt 

Det gamla Ceres-bryggeriet i centrala Århus har omvandlats till ett blandat urbant område med handel, bostäder, utbildnings- och kulturutrymmen och en stadspark.

Nyckeln är ett starkt koncept 

C.F. Møller Architects ansvarar också för utformningen av två bostadsprojekt i området. Båda projekten vänder sig till studenter och unga familjer och består främst av två- och trerumslägenheter.

– Vi är mycket glada över att projektet slutförts under ett anmärkningsvärt kort tidsspann på tio år, nästan exakt som planerat, och att den övergripande planen lät andra arkitekter bidra med kommersiella lösningar och utbildnings- och bostadsprojekt. För mig understryker detta det fantastiska i vår integrerade designstrategi som bygger på att värdesätta det offentliga rummet lika mycket som byggnaderna, och att leverera en annan typ av urbanisering, säger Klavs Hyttel.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!