2018-11-07 Miljonsumman ska bidra till gröna städer https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/gron-tatort.jpg

Miljonsumman ska bidra till gröna städer

Boverket ger bidrag till kommuner
städer. Foto: Wikimedia commons.
Byggindustrin

Boverket har beviljat 135 miljoner kronor till kommunala projekt runt om i landet. Det är i satsningen att bidra till grönare städer.

Nu har Boverket börjat sammanställa den andra sökomgången, som avslutades den 14 september, där kommuner har kunnat söka bidraget för grönare städer. Därför har nu 50 projekt i kommuner runt om i landet fått besked om de beviljats under den första sökomgången.

Satsning på stadsträd

Tillsammans ska de dela på strax över 135 miljoner kronor för att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster. Många av projekten handlar om att skapa eller förbättra regleringen av mikroklimatet genom trädplantering, som ska bidra till luftrening och dagvattenhantering. Det skriver Boverket i ett pressmeddelande.

Boverket: ”En utmaning är dagvattenhanteringen”

– En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar, säger utredare Sarah Damberg på Boverket.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!