ByggindustrinDebatt: Detta bör regeringen göra för klimatet
30/10/2018 2min lästid

Debatt: Detta bör regeringen göra för klimatet

30/10/2018 2min lästid
Debatt: Detta bör regeringen göra för klimatet

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Foto: Fredrik Hjerling.

Fossilfritt Sverige debatterar i Dagens Industri

Lägg fast en samlad elektrifieringsstrategi för vägtransporterna och skärp stadsmiljöavtalen. Det skriver Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige att den nya regeringen bör införa i en debattartikel i Dagens industri idag.

Målet idag är att Sverige ska bli klimatneutralt före 2045. Initiativet Fossilfritt Sverige  jobbar med samhällets omställning för att uppnå målen.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, skriver i en debattartikel i Dagens industri flera klimatåtgärdande förslag till den nya regeringen.

Tio förslag för klimatet

I ett pressmeddelande från Regeringskansliet skrivs tio förslag i korthet:

1. Bestäm en bränslebyteskurva från år 2020 till 2030 för att sänka risken för företag som vill investera i svensk biodrivmedelsproduktion.

2. Lägg fast en samlad elektrifieringsstrategi för vägtransporterna. Det behövs ett förutsägbart och förenklat ansökningssystem för ökat stöd till laddinfrastruktur och en inventering om hur mycket elnätet måste förstärkas.

3. Utvidga och skärp stadsmiljöavtalen i likhet med hur det är utformat i Norge där städerna lovar att inte öka biltransporterna i utbyte mot investeringsstöd.

4. Gör reseavdraget mer träffsäkert så det riktas till de områden i landet som har dåligt utbyggd kollektivtrafik.

5. Premiera användning av ”miljölastbilar” genom att införa en dubbel avskrivning vilket behövs under en kort period för att knuffa igång marknaden.

6. Besluta om att den nya definitionen av ”miljöbil” är lika med ”bonusbil” alltså el (inkl. vätgas), laddhybrider och biogas.

7. Genomför den godstransportstrategi som ligger på bordet med bland annat omlastningsstöd mellan väg och järnväg/sjöfart för en ökad samverkan mellan trafikslagen.

8. Utveckla en marknad för negativa utsläpp. Samarbeta med Norge om infångning och lagring av koldioxid.

9. Upphandla fossilfria lösningar. Staten och kommunerna bör i ökad omfattning upphandla byggnader med kraftigt minskade utsläpp i byggprocessen och i senare skede endast helt klimatneutrala byggnader.

10. Utveckla Industriklivet. Det behövs statliga garantier och pengar som betalar för den risk som ingen annan vill ta.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!