2018-10-10 Konsulten igång med nya Slakthusområdet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/slakthusomradet-norconsult-webb.jpg

Konsulten igång med nya Slakthusområdet

Illustration: Stockholms Stad
Illustration: Stockholms Stad
Byggindustrin

Nu ska Slakthusområdet utvecklas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, service, nya parker och torg. Team Väg & Trafik på Norconsult i Stockholm har vunnit uppdraget för gatuprojektering i det nya området.

Uppdragsledare Viktoria Söllvander är stolt och glad över förtroendet, och ser fram emot att utveckla ett av Stockholms mest välkända områden.

– Det är ett jättestort uppdrag som känns kul att vinna, säger Viktoria i ett pressmeddelande. Det ger ett bra utgångsläge för vårt team inför nya förfrågningar för liknande projekt. Området är dessutom välkänt tack vare närheten till Globen, fortsätter hon.

Något av en utmaning

Just nu arbetar teamet med att ta fram en systemhandling och underlag till detaljplan. Systemhandlingen ska granskas under våren, därefter påbörjas framtagande av bygghandling. Men att omvandla ett anrikt industriområde till en levande stadsdel utan att påverka platsens karaktär är något av en utmaning.

– Den industriella karaktären på nuvarande byggnader i området ska bevaras, och man vill även få samma karaktär på de nya byggnaderna, berättar Viktoria. Vi vill hitta lösningar som fungerar för alla trafikslag och trafikanters olika behov – utan att göra avkall på gestaltningen. Ett exempel är att man vill ha gaturum där gående och bilar samsas i lågfartsgator, säger hon.

 

De första inflyttningarna påbörjas 2022 och hela Slakthusområdet beräknas vara klart 2030.

Förutom Team Väg & Trafik arbetar även Norconsult i parallella uppdrag för nya Slakthusområdet inom planarkitektur och dagvattenutredning.

 

Branschaktuellt skrev tidigare om när Norconsult fick projektet, det kan ni läsa mer om här. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!