2018-10-09 Nytt arbetssätt för stadsutveckling https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/aseastrommen_vasteras-webb.jpg

Nytt arbetssätt för stadsutveckling

Bild på Aseaströmmen i Västerås. Foto: Västerås stad
Bild på Aseaströmmen i Västerås. Foto: Västerås stad
Byggindustrin

Nu gör Västerås stad en social hållbarhetsanalys för att ta reda på hur området ska utvecklas. Hammarby blir pilotprojekt i ett nytt arbetssätt för att planera stadsdelar. 

En social hållbarhetsanalys kommer att bygga på olika fakta som handlar om till exempel boendeformer och boendemiljö, befolkning, sysselsättning, mötesplatser och tillgänglighet till olika former av samhällsservice.

Ta reda på behoven

– Analysen kommer att ge oss ett bra underlag för fortsatt planering av Hammarby. Vi vill få alla fakta på bordet för att på bästa sätt kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. I grunden handlar det ta reda på vad Hammarby behöver, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i ett pressmeddelande.

Behöver omarbetas

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat att planförslaget för Hammarby (detaljplan 1858) behöver omarbetas. En social hållbarhetsanalys är första steget i det fortsatta arbetet. Därefter planeras vilka åtgärder som behövs i dialog med de boende och verksamma i området.

– Vi har fått många synpunkter på detaljplanen och vi tar dem på allvar. Analysen görs över ett större geografiskt område än själva detaljplaneområdet och vi kommer att få en tydligare bild av vad som behöver göras. Det är möjligt att en åtgärd blir nya bostäder, men det kan också bli så att vi pekar på andra områden som behöver utvecklas, säger Carl Arnö.

Ökat fokus på social hållbarhet

Inom Västerås stad finns generellt ett ökat fokus på social hållbarhet, till exempel vid planerandet av nya stadsdelar.

– Det här innebär också att vi inväntar ett resultat av analysen innan vi eventuellt går vidare med detaljplanearbetet. Tidmässigt tror vi att analysen kan vara klar under våren 2019.

De teman som brukar nämnas som avgörande för en socialt hållbar stadsutveckling är inflytande, identitet, variation, samband och en helhetssyn på staden.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!