Byggindustrin
2 min lästid

Häver byggavtal

8:e juli 2024, 08:34
Häver byggavtal
Tvärbanan vid norra Ulvsunda. Foto: Mikael Ullén.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg.

SL beskriver skälen till beslutet i ett pressmeddelande:

Det främsta skälet till beslutet om hävning är att Gülermak inte presenterat erforderliga ekonomiska garantier på det sätt avtalet föreskriver. Vidare har Gülermak inte betalat sina underleverantörer i enlighet med avtalets villkor. Slutligen brister Gülermak i sina leveranser som avviker från budget både avseende kostnader och tid.

Enligt SL har hävningen föregåtts av tät dialog och förhandling, där SL för Gülermak tydliggjort avtalets villkor och risken för hävning. Beslutet om hävning har fattats av förvaltningschef/vd SL, efter bemyndigande från trafiknämndens ordförande och SLs styrelse.

De arbeten som krävs för att stänga byggarbetsplatser på säkert sätt utförs, i väntan på att avtal kan tecknas med nya entreprenörer. De underleverantörer som berörs har underrättats i särskild ordning, liksom berörda kommuner.

Utbyggnaden Ursviks torg – Helenelund som Gülermak tidigare tappade fortsätter enligt plan.

Bakgrund:

  • SL tecknade september 2020 avtal med Gülermak avseende totalentreprenad för Tvärbanans utbyggnad mellan Bromma Flygplats och Helenelund. Kontraktsvärdet uppgick vid tecknandet till 1,3 miljarder kronor.
  • Januari 2023 tecknade parterna ett tilläggsavtal som innebar förändrad ersättningsmodell och ökad insyn för SL i arbetet. Gülermak ersattes även för ökade kostnader främst med anledning av pandemin och kriget i Ukraina.
  • Enligt tilläggsavtalet har SL rätt att avbeställa arbeten vilket SL gjorde för sträckan Ursviks torg–Helenelund i slutet av 2023. Efter avbeställningen har kontraktsvärdet minskat till cirka 700 miljoner kronor.
  • Total investeringsutgift för Tvärbanans Kistagren uppgår nu till 8 073 miljoner kronor. Källa: SL.
#gülermak #sl
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0