Byggindustrin
1 min lästid

Byggprocessen effektiviseras

2:a juli 2024, 10:14
Byggprocessen effektiviseras
Foto: Janerik Henriksson / TT.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Regeringen vill att Boverket utreder hur reformen kan utvecklas så att certifierade byggprojekteringsföretag dels undantas ytterligare kontroll, dels tillåts uppföra fler byggnadstyper. I dagsläget är det byggnadsnämnderna som fastställer kontrollplanen, gör arbetsplatsbesök och utfärdar slutbesked även när certifierade byggprojekteringsföretag används.

– För att göra certifierade byggprojekteringsföretag mer intressanta för byggherrar bör det övervägas om fler delar av kommunens kontroll och tillsyn kan undantas när ett certifierat byggprojekteringsföretag används, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Med nuvarande regelverk kan certifierade byggprojekteringsföretag endast användas för projekteringen av vissa bostadshus. Oro över kommuners möjlighet att vägra byggherrar slutbesked eller ingripa med tillsynsåtgärder bedöms hämma både intresset och genomslaget för reformen.

– Kommuners olika tolkningar av byggregler försvårar, fördröjer och fördyrar byggprocessen. På så vis hindras också serieproduktion, innovation och effektivitet i bostadsbyggandet. Förutsägbarheten i byggprocessen behöver öka, inte minst för att underlätta serieproduktion, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 3 februari 2025.

#bolagsverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0