Byggindustrin
2 min lästid

Skandalbygget fördröjs – igen

27:e juni 2024, 14:16
Skandalbygget fördröjs – igen
Bildkälla: Trafikverket.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Som Branschaktuellt berättade i mars förlorade NCC tvisten om det problemfyllda vägbygget av Västra länken i Umeå. Vägen som skulle öppnat 2021 var då redan kraftigt försenad. Och nu försenas öppnandet ännu en gång.

– Det är helt oacceptabelt att Västra länken försenas ytterligare. Vi inväntar miljardinvesteringar till Umeå kommun och är beroende av ett fungerande vägnät. Ytterligare förseningar riskerar att både bromsa upp investeringar och samhällsutvecklingen i form av nya vägar och bostäder. Nu vill vi se att det blir verkstad hos Trafikverket och att de tar ansvar för att komma till rätta med problemen vid Västra länken, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S).

Trafikverket kan idag inte med säkerhet säga exakt när vägen kan komma att tas i bruk.

– Jag hoppas att det inte ska dyka upp några ytterligare fel som vi inte känt till tidigare, men jag kan försäkra er om att vi kommer att göra allt vi kan för att få vägen klar för trafiköppning så snabbt det bara går. Entreprenören kommer att jobba utan semester och avbrott hela sommaren och förhoppningsvis kan vi under senare delen av augusti ge ett mer exakt datum för när vi kan öppna, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

Trafikverket skriver att de utför stickprovskontroller för att säkerställa att det byggs med rätt kvalitet.

“I de fall där vi noterat brister i de utförda arbetena så har det påpekats och NCC har då sagt sig ha åtgärdat detta eller, när vi haft skilda uppfattningar, att de velat invänta slutbesiktningen för att få en bedömning då. Vi har också genomfört 47 stycken förbesiktningar löpande under entreprenaden där NCC valt att inte åtgärda alla fel. Systemet med förbesiktningar är till för att man vid slutbesiktning ska ha en färdig anläggning med nästan inga fel och som då kan godkännas. Nu har vi efter sex slutbesiktningar en icke godkänd entreprenad med 625 anmärkningar.”

#trafikverket #umeå
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0