Byggindustrin
2 min lästid

Tre byggherrar utsedda

25:e juni 2024, 11:09
Tre byggherrar utsedda
Visionsbild över Berga trädgårdsstad. Skiss: FOJAB arkitekter.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Den nya stadsdelen omfattar 37 hektar och ligger öster om järnvägen nära Eslövs centrum. Här vill kommunen skapa en grön stadsdel med mellan 250 och 350 bostäder i blandad bebyggelse. Det planeras också för en ny förskola och en större park i området.

Det är första gången som Eslövs kommun använder sig av ankarbyggherrar för ett stort utvecklingsprojekt. Ankarbyggherrarna ska bidra med kompetens inom arkitektur och byggnadsteknik i en referensgrupp och samarbeta med kommunen i utvecklingen av detaljplanen. Därefter är planerna att ankarbyggherrarna ska ansvara för byggnationen av en del av bostäderna i området.

Totalt inkom sju ansökningar i markanvisningstävlingen för Berga trädgårdsstad som alla uppfyllde kommunens krav. Utvärderingen inkluderade en bedömning av aktörernas ekonomiska stabilitet och en samlad bedömning av deras presentation, koncept, referensprojekt och projektorganisation. Dessutom har en bedömning gjorts av aktörens ambitioner för bebyggelsen och hur den kan bidra till kvalitet och hållbarhet.

De tre ankarbyggherrar som bäst kompletterade varandra utifrån dessa aspekter har nu erbjudits markanvisning.

– Beslutet gällande de tre ankarbyggherrarna baseras på väl uppfyllda kriterier med inriktning på kvalitet och hållbarhet. Tillsammans med ankarbyggherrarna kan vi möjliggöra att vi planerar och bygger smart, klokt och hållbart genom hela processen säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Motivering för Byggande arkitekter – Belleville, Stadstudio, Aura, Karlsson/Lauri:

Förslaget utgår från helhetsansvar med omsorg om byggnader och dess mellanrum, för lågteknologiskt och sinnligt gestaltade lösningar, ekonomi, hållbarhet och visar innovativ och dynamisk förmåga samt genomförandekraft.

Motivering för OBOS:

OBOS har ett tydligt fokus på att skapa praktiska och hållbara bostäder. Med omfattande erfarenhet från småhusbebyggelse har de visat sin kompetens och genomförandeförmåga. OBOS arbetar aktivt med trädgårdsstäder som ett koncept inom flera områden. Deras småskaliga och välplanerade bostäder främjar trygghet och hållbarhet.

Motivering för Tornstaden:

Tornstaden har ett djupgående koncept som tydliggör vad som ska finnas på de gemensamma ytorna och hur hållbarhetsaspekterna kan konkretiseras med allt från grönstruktur, gemensamma tillgångar och byggnader. Konceptet visar på ett stadsmässigt uttryck med en bibehållen småskalig karaktär. Flexibiliteten i byggnadstyper skapar bra förutsättningar för utvecklingen av området.

#ankarbyggherrar #byggande arkitekter #eslöv #obos #radar arkitektur #tornstaden
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0