Byggindustrin
1 min lästid

Överprövning kan försena byggprojekt

5:e mars 2024, 14:18
Överprövning kan försena byggprojekt
Bildkälla: Gällivare kommun.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Efter en anbudsutvärdering har Gällivare kommun utsett SSEA till den entreprenör som får i uppdrag att färdigställa byggandet av det nya multiaktivitetshuset. Nåiden Bygg AB, som också lämnat anbud, har däremot inkommit till förvaltningsrätten med begäran om överprövning av beslutet. Ärendet ligger nu för beslut hos förvaltningsrätten vilket innebär att byggstarten för den avslutande delen av mutliaktivitetshuset, som var planerad att starta i höst, riskerar att försenas.

– En överprövning är mycket olycklig för projektet eftersom en prövning i domstol ofta drar ut på tiden vilket kan ge försenad byggstart och därmed försenat färdigställande. Ett eventuellt uppehåll mellan den nu pågående entreprenaden med betongarbeten och nästa kan dessutom resultera i merkostnader för kommunen, säger Peter Eriksson, tillförordnad projektchef på Gällivare kommun, och avslutar:

– Möjligheten till överprövning av en tilldelning är en av spelreglerna i en offentlig upphandling och inget som kommunen kan påverka. Det är bara att vänta och se hur förvaltningsrätten beslutar i ärendet.

#gällivare kommun #nåiden bygg #ssea
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0