Byggindustrin
2 min lästid

SCB: Byggkostnaderna ner i december

18:e januari 2024, 09:39
SCB: Byggkostnaderna ner i december
SCB presenterar nya siffror. Foto: Karin Wesslén / TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Entreprenörernas kostnader minskade med 0,6 procent, medan byggherrekostnaderna minskade med 1,0 procent. Gruppen för transporter, drivmedel och elkraft såg en nedgång på 1,7 procent, där dieseloljekostnaderna minskade mest med 6,3 procent. Omkostnaderna ökade något med 0,1 procent, medan kostnaderna för löner och maskiner förblev oförändrade.

När man tittar på förändringen över hela året, steg Byggkostnadsindex för flerbostadshus med 5,9 procent mellan december 2022 och december 2023. Entreprenörernas kostnader ökade med 1,9 procent och bidrog med 1,5 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg kraftigt med 21,8 procent och påverkade Byggkostnadsindex positivt med 4,4 procentenheter, främst på grund av en dramatisk ökning av räntekostnaderna med 45,6 procent.

Maskiner och löner dyrare

Entreprenörernas kostnader för maskiner och löner ökade med 5,1 respektive 4,4 procent under samma tidsperiod, medan omkostnaderna ökade med 4,0 procent. Inom gruppen för transporter, drivmedel och elkraft såg vi en minskning på 14,1 procent, med särskilt betydande minskningar i elkraft- och dieseloljekostnader. Ökningen motverkades av en ökning av kostnaderna för lastbilstransporter med 2,7 procent.

När det gäller byggmaterialkostnader steg de med 2,0 procent mellan december 2022 och december 2023. De flesta materialkostnaderna ökade, förutom kostnaderna för armeringsstål och trävaror som minskade med 10,3 respektive 4,9 procent, samt kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål som minskade med 4,8 procent. De största ökningarna var för vitvaror och övrigt byggmaterial, som ökade med 7,9 respektive 7,2 procent.

#byggkostnader #scb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0