2018-07-10 Skanska presenterar Västerås 2070 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/skanska-vasteras-2070-bygge.jpg

Skanska presenterar Västerås 2070

Bildkälla: Skanska
Bildkälla: Skanska
Byggindustrin

Skanska presenterade nyligen sin framtidsvision för Västerås år 2070 i Almedalen. Satsningar på stadsutveckling, infrastruktur och innovation ska driva utvecklingen och bidra till en ökad tillväxt.

Mälarlänken binder ihop Västerås och Eskilstuna med nya samhällen. Utgångspunkten för visionen är en rad investeringar i infrastruktur som Skanska bedömer nödvändiga för att stärka Västerås som en attraktiv och hållbar stad i framtiden.

Befolkningsökning kräver stora satsningar

Västerås står inför en betydande befolkningsökning som kommer att kräva mycket stora satsningar både på fast infrastruktur och i smarta kollektiva transportlösningar, skriver Skanska. Järnvägen och flyget är viktiga delar i detta men även vägnätet. I visionen binder Mälarlänken samman Västerås i en ringled med grannstäderna runt Mälaren. En kombinerad lösning med tunnlar och brokonstruktioner gör det möjligt att ta sig mellan städerna på cirka 20 minuter.

En mer sammanhållen stad

Västerås utmaningar handlar även om att skapa en mer sammanhållen stad som möter behoven av arbetsplatser, samhällsservice, transporter och bostäder. Förändringsprocessen ska präglas av klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet.

– Utvecklingen kommer att ställa höga krav på stadens planering, men också på privata aktörer som kan och vill medverka till Västerås utveckling och finansiering, säger Mikael Lundin, distriktschef, Skanska Sverige, i ett pressmeddelande.

Viktigt med innovation

Investeringar i stadens innovations- och företagsklimat är viktigt för att kunna attrahera fler unga till högskolan, underlätta för befintliga företags utveckling och välkomna nytt entreprenörskap och nya tillväxtbranscher, skriver Skanska. Detta kan även skapa ekonomiska förutsättningar för de investeringar som ett växande Västerås behöver.

– Västerås behöver företag som växer, det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Därför behöver vi se en ökad samverkan mellan offentlig sektor, det lokala näringslivet och de framstående aktörerna inom industri- och teknikstarka branscher, säger Mikael Lundin.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!