Byggindustrin
2 min lästid

Serneke lägger ner nyproduktion i Stockholm – varslar

9:e november 2023, 11:17
Serneke lägger ner nyproduktion i Stockholm – varslar
Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige. Bildkälla: Serneke.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Sernekes regionsstruktur förändras nu i ett andra steg, vilket innebär att all nyproduktion i region Stockholm avvecklas. Verksamheten inom ROT/ombyggnad i region Stockholm planeras att övertas av region Öst, liksom hela verksamheten i Uppsala. Omstruktureringen innebär att cirka 70 tjänster i region Stockholm varslas om uppsägning.

– Stockholm är en marknad där konkurrensen om både projekt och kompetens är hård. Vi har inte lyckats skapa lönsamhet i våra nyproduktionsprojekt i Stockholm. Det har varit svårt att få in nya ordrar och därtill är konkurrensen om kompetens i regionen tuff. Vår strävan är att skapa långsiktig styrka och lönsamhet. För att göra det behöver vi minimera riskerna, koncentrera vår verksamhet där förutsättningarna för lönsamhet är störst samt kapa kostnader. Stockholm är fortfarande en viktig marknad men vår närvaro kommer att se annorlunda ut framåt, säger Mikael Hultqvist angående beslutet.

Alla pågående projekt i Stockholm inklusive garantiåtaganden kommer att slutföras av Sernekes organisation.

En ytterligare del i förändringen av Serneke Sveriges regionstruktur blir att region Göteborg och region Väst bildar en gemensam region Väst.

– Det är en förändring vi gör för att anpassa oss efter rådande marknad och för att stärka vår konkurrenskraft genom en mer kostnadseffektiv organisation, säger Markus Arfvidsson, som blir ny regionchef för den västsvenska regionen.

I region Syd kommer verksamheten i Helsingborg att anpassas efter rådande marknad. Neddragningen påverkar ett tiotal tjänster på orten. I övrigt fortsätter region Syd sin verksamhet på samma marknad som tidigare.

Den tidigare strukturen med sju regioner inom Serneke Sverige förändrades i ett första steg i augusti då region Norr och Mitt avvecklades. Strukturförändringen som sker nu från fem till tre är enligt Serneke Sveriges VD Mikael Hultqvist nästa steg för framtiden.

– Det är stora och genomgripande förändringar vi den senaste tiden har tagit beslut om. Det drabbar många av våra kollegor på ett tråkigt sätt, men det är åtgärder som vi väljer att göra för att på bästa sätt navigera i rådande marknadsläge. Den regionstruktur vi i och med detta har satt, är den vi ska köra med framåt för att fortsätta vara en stark aktör och för att vara redo och effektiva när marknaden vänder, avslutar Mikael Hultqvist.

#serneke #varsel
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0