Bostad
2 min lästid

Besqab varslar 40 anställda

19:e juni 2023, 13:05
Besqab varslar 40 anställda
Carola Lavén, VD Besqab. Bildkälla: Besqab.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Marknaden för nyproduktion ser ut att bli fortsatt utmanande 2023 och 2024. Försäljningen av bostäder taktar på men till avsevärt lägre volymer och det tar längre tid för bostadsköparna att fatta köpbeslut.

Osäkerhet om framtiden, det höga kostnadsläget, ränteutvecklingen och minskad köpkraft ökar utmaningarna i att starta nya projekt, skriver Besqab.

Läs även:

Besqab köper byggrätter för en halv miljard
31:a mars 2021
Bostad
Besqab köper byggrätter för en halv miljard
Detaljplaneförslaget möjliggör byggnation av cirka 250 bostäder.

Bolaget vidtar därför åtgärder för att anpassa verksamheten och dimensionera kostnader och personalstyrka för lägre produktionsvolymer. För att möta de nya förutsättningarna har bolaget idag lagt ett varsel om cirka 40 medarbetare. Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas snarast.

– Vi befinner oss i en situation där vi behöver vidta åtgärder för att anpassa våra kostnader och vår organisation till en lägre produktionsvolym och rusta oss för några tuffa år framåt. Det är självklart väldigt tungt att behöva fatta ett sådant beslut och att våra medarbetare drabbas, säger Carola Lavén, VD.

– Besqab har varit verksam som bostadsutvecklare i drygt 30 år och har varit med om konjunktursvängar tidigare. Det finns ett stort behov av bostäder på våra marknader och vi samlar nu vår långa erfarenhet som bostadsutvecklare och fokuserar på att skapa förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt bolag där vår kärnverksamhet är projektutveckling och genomförande av attraktiva och hållbara boendemiljöer, fortsätter Carola Lavén.

#besqab #varsel
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0