Byggindustrin
2 min lästid

Ny barometer: "Dystrare är normalt"

27:e april 2023, 13:52
Ny barometer:
Genrebild: Bildkälla: TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade i april men trots det är läget fortsatt något starkare än normalt. Bilden inom sektorn är dock splittrad och flera branscher såsom motorfordonsindustrin och elektronikindustrin redovisar mycket starka indikatorer medan exempelvis livsmedelsindustrin är betydligt dystrare än normalt, skriver Konkjunkturinstitutet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,3 enheter till 99,2. Företagens förväntningar om byggmarknaden på ett års sikt steg förhållandevis kraftigt i april, från att i de två senaste kvartalsundersökningarna ha varit de mest negativa utsikterna de senaste 30 åren.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade och fortsätter att peka på ett mycket svagare stämningsläge än normalt. Betydligt färre företag än tidigare förväntar sig att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna, störst är förändringen inom dagligvaruhandeln där nu drygt hälften av företagen tror på ökade priser. Samtidigt uppger nu drygt två av tio företag inom dagligvaruhandeln att priserna kommer att minska.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med 1,6 enheter till 90,3 i april. Nästan hälften av tjänsteföretagen uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet. Den näst vanligaste faktorn är brist på arbetskraft vilket en fjärdedel av företagen svarar.

Konfidensindikatorn för hushållen steg något i april och gick upp 1,3 enheter till 65,1 från 63,8. Det är framför allt förväntningarna på den egna ekonomin och på Sveriges ekonomi som förklarar uppgången.

Läs hela indikatorn här >>

#konjunkturbarometer
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0