2018-05-16 Lägesrapport: bostadsmarknaden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/bostader-priser.jpg

Lägesrapport: bostadsmarknaden

Fortsatt stabilt för villorna.
Fortsatt stabilt för villorna. Foto: Creative commons / Anna Persson / Pixabay
Byggindustrin
Enligt Mäklarstatistik och deras senaste rapport ska bostadsrättspriserna ha sjunkit med -1% den senaste månaden medan villapriserna var oförändrade samtidigt som antalet försäljningar fortsätter sjunka. 
– Utvecklingen av bostadsrättspriserna under april visade en blandad bild. Svagt minus i riket, Stor-Stockholm och Malmöområdet och oförändrat i Centrala Stockholm och i Göteborgsområdet. Antalet försäljningar sjönk med -9% under april, från dryga 9 000 till knappt 8 200 jämfört med förra året. Sett till årets fyra första månader är dock volymen bara 2 % lägre eftersom året inleddes med stor försäljningsvolym innan det nya amorteringskravet började gälla, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.

Oförändrat för villor

– Villapriserna var oförändrade i Stor-Stockholm, ökade med +1% i Stor-Malmö och minskade med -1% i Stor-Göteborg. Sett till årstakten är villapriserna i riket på samma nivå som för ett år sedan. Årstakten är dock nedåt i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan den är fortsatt positiv i Stor-Malmö och i övriga riket om vi räknar bort storstadsområdena. Även för villorna var antalet försäljningar i april lägre i år än förra året. Men sett till de första fyra månaderna såldes något fler i år, konstaterar Per-Arne Sandegren.

”Största prisnedgången under andra halvåret 2017”

– Tittar man på rikets prisutveckling den senaste 12-månadersperioden så skedde den största prisnedgången under andra halvåret 2017 för både bostadsrätter och villor. Sedan dess har prisnedgångarna stannat av vid något som kan liknas vid en platå. Men platån ser olika ut för de olika bostadsslagen, villor uppvisar positiva tendenser medan trenden för bostadsrätter är fortsatt svagt negativ, avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, april 2018 

BOSTADSRÄTTER1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS (KR/KVM)
Riket– 1%– 1%– 7%36 013
Centrala Stockholm± 0%+ 1%– 9%85 994
Stor-Stockholm– 1%± 0%– 9%54 441
Centrala Göteborg± 0%± 0%– 6%57 164
Stor-Göteborg± 0%– 1%– 4%42 535
Centrala Malmö– 1%– 2%– 6%28 773
Stor-Malmö– 2%– 2%– 3%26 355

Statistiken baseras på försäljningen av 26 425 bostadsrätter under februari 2018 – april 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2017 – januari 2018, tolvmånaderssiffran med februari 2017 – april 2017 och i enmånadssiffran jämförs januari 2018 – mars 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, april 2018 

VILLOR1 MÅN3 MÅN12 MÅNMEDELPRIS
Riket± 0%+ 1%± 0%3 098 000
Stor-Stockholm± 0%– 1%– 7%5 451 000
Stor-Göteborg– 1%± 0%– 2%4 692 000
Stor-Malmö+ 1%+ 1%+ 4%3 787 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 839 villor under februari 2018 – april 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2017 – januari 2018, tolvmånaderssiffran med februari 2017 – april 2017 och i enmånadssiffran jämförs januari 2018 – mars 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS12 MÅNMEDELPRIS
Riket+ 8%1 664 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 135 fritidshus mellan maj 2017 och april 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!