Fastighet Brf
1 min lästid

JM överklagar dom i kammarrätten

24:e november 2022, 13:47
JM överklagar dom i kammarrätten
Foto: Sara Brehmer.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Kammarrätten har, som tidigare kommunicerats, den 9 november 2022 meddelat en dom som innebär att JM under produktionsfasen ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS.

Kammarrätten har på viktiga punkter kommit till helt andra slutsatser än förvaltningsrätten. JM anser att det är angeläget att frågan blir prövad i högsta instans och kommer därför att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

#jm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0