Bostad
2 min lästid

Kontroversiell dom stoppar bostadsbygget

18:e april 2018, 08:53
Kontroversiell dom stoppar bostadsbygget
Bild: Mariestads kommun
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Mariestad kommun har i nästan tio år arbetat med att komplettera bostadsområdet Ekudden med ytterligare ett trettiotal tomter. Men nyligen kom en dom från Mark- och miljööverdomstolen som stoppar planerna på att ta fram ett nytt bostadsområde vid Ekudden i Mariestad.

Tidigare har detaljplanen antagits av kommunen och sedan överklagats till länsstyrelsen och till Mark- och miljödomstolen som båda beslutat till kommunens fördel. Som sista instans kommer nu Mark- och miljööverdomstolen, efter lång handläggning, fram till motsatt ställningstagande. De upphäver beslutet om att anta detaljplanen.

“Oväntat och anmärkningsvärt”

Företrädare för kommunen reagerar starkt på detta och tycker det är oväntat och anmärkningsvärt att ett sådant beslut tas när planen redan har gått igenom så många instanser,  skriver kommunen i ett pressmeddelande. Mark- och miljööverdomstolen var inte heller enig i sitt beslut.

– Domen är prejudicerande och kommer antagligen att få konsekvenser för många kommuner som planerar för bostäder i sjönära lägen. Anmärkningsvärt är att Mark- och miljööverdomstolen inte tillmäter kommunens översiktsplanering någon större vikt, säger Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef i ett pressmeddelande.

Brist på bostäder i Mariestad

I Mariestads kommun råder brist på bostäder och kommunen har utrett och föreslagit denna markanvändning för småhustomter genom detaljplan för Västra Ekudden, i Mariestad. Området ligger dock inom strandskyddet, men länsstyrelsen och kommunen har varit överens hela vägen om att det varit möjligt att ta fram tomterna.

– Vi har jobbat länge med detta och har intressenter som vill etablera sig i området och då alla så här långt har varit överens så är domen är mycket förvånande, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande, och tillägger att kommunen kommer att arbeta vidare med ärendet.

Färdig grundstruktur

Ekuddenområdet är från 1970-talet och de nya tomterna har planerats mellan befintlig bebyggelse och Mariestads sjukhus.

– Gator, fjärrvärme, vatten och avlopp finns redan bara någon meter utanför området. Det var bara att hänga på infrastrukturen, säger Adam Johansson, planarkitekt.

Kommunen kommer att gå igenom domen internt och återkommer senare med ingående analys. Domen får stor betydelse för Mariestads kommun och hela Sverige, avslutar kommunen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0