Byggindustrin
2 min lästid

Förbifart Stockholm försenas och fördyras med flera miljarder

11:e april 2022, 16:01
Förbifart Stockholm försenas och fördyras med flera miljarder
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Trafikverket har under bygget av Förbifart Stockholms tunnlar i nordvästra Stockholm uppmätt ett större inläckage än beräknat och prognoser visar att tillståndets begränsning av bortledningen av grundvatten kommer att överskridas när vägen tas i drift. Därför har Trafikverket ansökt om ändring av tillståndet – något som Mark- och Miljödomstolen avslår.

Domstolen bedömer att tunnlarna behöver tätas ytterligare och menar att Trafikverket både haft skyldighet och möjlighet att göra detta under byggnationen. Det framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Domstolar.

Trafikverket har uppgett att tätningsåtgärderna kostar 5-9 miljarder kronor och försenar Förbifartens start från 2030 till 2034. En stor del av kostnaden avser arbeten med att återställa färdigbyggda delar, eftersom ett större bergutrymme behövs för att göra betonglining.

Utredningen visar dock att inläckaget tidigt var klart större än beräknat, med överhängande risk att tillståndets begränsning kommer att överskridas. Därför anser domstolen att Trafikverket borde ha stoppat bygget tillfälligt och utfört mer långtgående tätning av tunnlarna.

– Domstolen ifrågasätter Trafikverkets agerande när inläckaget ökade väsentligt i slutet av 2017. Trafikverket uteslöt redan då lining trots att det framgår av tillståndet från 2014 att detta kan behövas. Stora kostnader hade kunnat undvikas om man hade förberett för lining, som är en etablerad teknik vid tunnelbyggnation i områden med höga värden, säger Anders Lillienau, rådman i Nacka tingsrätt.

Domstolen lämnar tillstånd till skyddsinfiltration i ett större område än vad som medgetts i tillståndet från 2014, varvid Trafikverket ges ökad möjlighet att begränsa skador på ett större antal fastigheter i nordvästra Stockholm och även en del av Grimstaskogen som är naturreservat.

#domstol #förbifart stockholm #fördyras #försenas #läckage #mark- och miljödomstolen #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0