2018-04-18 ”Tidernas största samhällsomvandling” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/byggprojekt-gallivare.jpg

”Tidernas största samhällsomvandling”

Foto: Gällivare kommun
Foto: Gällivare kommun
Bostad
Byggindustrin
Fastighet
Galleria
Kontor
Skola

Tidernas största samhällsomvandling – så beskriver kommunen utvecklingen av nya Gällivare. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 

Ett stort antal byggprojekt är igång. Bland annat en gång- och cykelväg för att förbinda Gällivare med Dundrets skidanläggning. Och en ny tunnel intill Dundretkorsningen på väg E45 ska anläggas. Den kommer möjliggöra passage under E45 för skid-, skoter-, gång- och cykeltrafik. Därtill byggs en bro över gång- och cykelvägen vid Fjällnäs.

Villor och lägenheter

I Malmberget kommer cirka 1 900 bostäder och ett antal kommunala funktioner som sporthall, äldreboende, ishall och gymnasieskola beröras av samhällsomvandlingen. Cirka 3 200 personer kommer att behöva ett nytt boende. Bostäder och de offentliga lokalerna behöver ersättas innan 2032 på grund av de förändringar som orsakas av gruvdriften i Malmberget.

Bostäder och offentliga byggnader ska nu ersättas och byggas upp i Gällivare.

Centrala Gällivare förtätas

I ett nytt fjällnära bostadsområde byggs upp till 1 000 nya bostäder för att nämna ett exempel. Därtill har ett flertal nya områden för bostadsbyggande tagits fram och centrala Gällivare förtätas.

Mitt i centrala Gällivare byggs ett multiaktivitetshus som ska inrymma både sport och kultur, här samsas bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad, fritidsgård, klättervägg och mycket mer i vad som kommer bli Sveriges största träbyggnad. I nära anslutning byggs kommunens nya gymnasieskola och skola för vuxnas lärande. Kommunen bygger dessutom en ny is- och evenemangsarena och en friidrottshall.

 

 

 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!