Byggindustrin
2 min lästid

Larmet: Konkursvåg hotar åkeriföretag

7:e februari 2022, 10:24
Larmet: Konkursvåg hotar åkeriföretag
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Endast sju procent av företagen har helt kunnat kompensera för det ökade dieselpriset, visar en medlemsundersökning som Sveriges åkeriföretag genomfört.

”Bygg- och anläggning är ett segment där regelbundna prisjusteringar, så kallade indexregleringar, till stor del saknas vilket innebär en svår situation för många åkerier. Höga kostnader och stora svårigheter att höja priset gör det svårt att få affärerna att gå ihop över huvud taget”, skriver branschorganisationen.

45 procent av åkeriföretagen som kör inom bygg- och anläggning har inte kunnat kompensera alls för det ökade bränslepriset. För de som kör åt offentlig sektor har 52 procent, för fjärrtransportörerna 9 procent och för skogstransportörerna har 21 procent.

För 91 procent av företagen har bränslepriset stor eller mycket stor påverkan. För 8 procent påverkas den till en liten del och för 1 % har den ingen påverkan. För åkeriföretag som kör bygg- och anläggningstransporter samt de som kör för offentlig sektor ligger högre i påverkansgrad, 97 procent av dessa företag anger att bränslepriset har stor eller mycket stor påverkan.

23 procent av företagen står helt utan avtal där bränsle indexregleras. Där indexreglering saknas beror det till 55 procent av att kunderna inte accepterar indexreglering. 34 procent av de indexreglerade avtalen stäms av årsvis, vissa mer sällan än så. 33 procent av företagen har inte alls kunnat kompensera för prisökningen på bränsle.

Inom samtliga sektorer är minskad lönsamhet den största utmaningen framöver, enligt undersökningen.

“Som lastbilscentral är vår största oro att våra anslutna åkerier till slut drabbas så pass hårt att dom inte kan upprätthålla sin verksamhet eller tom gå i konkurs”, skriver ett företag i frisvaren.

Enkäten gick ut till medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. 1 221 respondenter fullföljde enkäten, vilket motsvarar 26 procents svarsfrekvens.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0