Byggindustrin
5:e januari 20222 min lästid

Rapport: Arbetsmarknadsläget ett av de bästa på 10 år

5:e januari 20222 min lästid
Rapport: Arbetsmarknadsläget ett av de bästa på 10 år
Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL. Foto: Eva Lindblad
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Allra starkast är arbetsmarknaden i norra Sverige där de stora nyetableringarna inom industrin skapar stor efterfrågan på yrkesarbetare som maskinförare, elektriker, svetsare, gjutare och plåtslagare. Det rapporterar Trygghetsfonden TSL.  

Under 2021 tog Trygghetsfonden TSL emot 11 500 personer, vilket är 68 procent färre än året innan då 35 000 uppsagda fick hjälp till jobb. Det ljusa arbetsmarknadsläget syns också i Trygghetsfonden TSL:s omställningskvot som visar att för varje uppsagd som kommer in i stöd går två ut i nytt jobb, enligt ett pressmeddelande.

Industrietableringarna i norra Sverige har en gynnsam effekt på arbetsmarknaden som avspeglas i det faktum att en högre andel uppsagda får nytt jobb jämfört med storstadslänen. Industrins stora rekryteringsbehov i norr har medfört att andelen i nytt jobb legat stabilt över 90 procent de senaste tre åren, trots pandemi. För Norrbotten och Västerbotten har även andel i nytt jobb inom handeln och byggbranschen varit på högre nivåer jämfört med storstadslänen enligt Trygghetsfondens rapport.

– I vår statistik syns tydligt att de stora industrietableringarna i norr har en mycket positiv effekt på den regionala arbetsmarknaden. Här är det snarare kompetensbrist som är den stora utmaningen. Trygghetsfonden TSL bidrar med kompetensförsörjningen när uppsagda ställer om till andra yrken och branscher, men det krävs också yrkesutbildningsinsatser och inflyttning för att kunna täcka behoven, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

Jämfört med föregående år har transportbranschen 67 procent färre uppsagda personer som beviljats omställningsstöd och industrin har drygt 63 procent färre under denna period. Under 2021 kom nästan tre av fyra uppsagda personer från industrin, handeln, bygg- och transportsektorn. 2021 sjönk även antalet konkurser som inkom till Trygghetsfonden TSL till 232, vilket är det lägsta antalet sedan mätningarna startade i inledningen av 2018.

– Det vi ser är en normalisering av arbetsmarknaden där antalet uppsagda från kontaktnära branscher som hotell- och restaurang är nere på normalt låga nivåer samtidigt som situationen även normaliserats för övriga branscher. Trots en osäker omvärld med bland annat komponentbrist och smittspridning visar hela arbetsmarknaden tecken på stabilitet och efterfrågan, konstaterar Caroline Söder.

#arbetsmarknad #industri #tsl
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0