2018-02-13 Peab visar tillväxt och starkt orderläge https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/Jesper-Göransson.jpg

Peab visar tillväxt och starkt orderläge

Jesper Göransson
Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab AB. Bildkälla: Peab
Byggindustrin

Peab visar tillväxt och starkt orderläge under 2017.

– Vi har under 2017 uppvisat tydliga förbättringar i våra verksamheter. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning levererar stabila resultat och Industri och Projektutveckling redovisar betydande marginalförbättringar. Stabila marknadsutsikter, trots en avvaktande bostadsmarknad, tillsammans med en rekordhög orderstock och en stark finansiell position skapar bra förutsättningar för framtiden. säger Peabs VD Jesper Göransson.

Oktober – december 2017

 •  Operativ nettoomsättning 14 794 Mkr (13 795)
 •  Operativt rörelseresultat 774 Mkr (641)
 •  Operativ rörelsemarginal 5,2 procent (4,6)
 •  Resultat före skatt 814 Mkr (668)
 •  Resultat per aktie 2,27 kr (1,90)
 •  Orderingång 12 060 Mkr (10 367)
 •  Kassaflöde före finansiering 1 508 Mkr (2 024)

Januari – december 2017

 •  Operativ nettoomsättning 50 267 Mkr (46 489)
 •  Operativt rörelseresultat 2 425 Mkr (2 075)
 •  Operativ rörelsemarginal 4,8 procent (4,5)
 •  Resultat före skatt 2 445 Mkr (2 050)
 •  Resultat per aktie 6,97 kr (5,85)
 •  Orderingång 45 247 Mkr (41 445)
 •  Orderstock 38 491 Mkr (33 572)
 •  Kassaflöde före finansiering 2 295 Mkr (2 651)
 •  Nettoskuld 1 216 Mkr (1 862)
 •  Soliditet 32,1 procent (29,7)
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,60)

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!