2018-06-13 Ny app säkrar mot byggfusk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/01/våtrums-app-gvk.jpg

Ny app säkrar mot byggfusk

Kvalitets våtrums app mot byggfusk från GVK.
Kvalitetsappen är ett effektivt verktyg i strävan att förvalta och utveckla system för våtrumsinstallationer. Bildkälla: GVK
Bostad
Byggindustrin
Reportage

På själva Nobeldagen den 12 december 2017 firade GVK 30 år, stiftelsen som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen. Sedan våtrumsintygen infördes som ett kvalitetsdokument på att arbetet är fackmässigt utfört har säljare fått bättre pris på bostaden. Dessutom har kvalitetsappen blivit ett effektivt verktyg för GVK-anslutna företag.

Golvbranschens VåtrumsKonstroll (GVK) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i svenska våtutrymmen. Bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört stora skadekostnader genom åren.

om kaklar i våtrum. Foto: Anders Hillbom
Reduceringen av rot-avdragen har på nytt öppnat upp för svartjobb och byggfuskare. Det kostar att anlita GVK-auktoriserade företag just för att de har lagt pengar på utbildning, men då får kunden också våtrumsintyg på att det är fackmannamässigt utfört.
Foto: Anders Hillbom

Genom GVK har byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare samordnat sina kunskaper och erfarenheter om hur ett fackmässigt våtrum ska utföras. GVKs verksamhet omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader av såväl plast som keramik.
– Alla kan råka ut för oseriösa hantverkare. Därför har vi tagit fram ett digitalt verktyg, en kvalitets-app. Syftet med kvalitetsappen är att stötta GVK-företagets interna kvalitetsrutiner och på samma gång öka beställarvärdet. Både förkontrollen, där man rapporterar eventuellt bristande förutsättningar innan tätskiktet monteras, och egenkontrollen som dokumenterar att installationen utförts enligt gällande branschregler, görs i appen, förklarar Johan Aspelin, VD i GVK.

I systemet ligger checklistor och fördefinierade alternativ så att inga detaljer missas. Det är också enkelt att bifoga foton som dokumenterar till exempel en tveksam rörgenomföring eller en lutande vägg.
– Kvalitetsappen är ett effektivt verktyg i strävan att förvalta och utveckla system för våtrumsinstallationer. Detta gjordes manuellt tidigare. Appen gör hela kvalitetsprocessen tydlig, relevant och enkel att hantera, säger Johan Aspelin.

Annons från Bergo Flooring

Med appen är det enkelt att organisera och spara ned uppgifter och utförda våtrumsarbeten. Den hjälper montörer i ett GVK-anslutet företag att enkelt och snabbt skapa obligatorisk våtrumsanmälan, för- och egenkontroller på objekt samtidigt som man kan skapa våtrumsintyg. Informationen går dessutom att dela digitalt.

Det finns cirka 700 GVK-ansluna företag som tillsammans omsätter 9,2 miljarder kr. GVK utför 1500 stickprovskontroller varje år och då upptäcks brister. Enligt försäkringsbolaget Folksam är var tredje golvbrunn felmonterad samtidigt som det finns mängder med entreprenörer som utger sig för att kunna bygga badrum. Reduceringen av rot-avdragen har på nytt öppnat upp för svartjobb och byggfuskare.
– Det som bekymrar mig är bilden som reproduceras via media. Arga snickaren har egentligen inget att bli arg över. Branscherna ser till att de inte släpper in den typen företagare i system. Vi kan inte legitimera den typen av företag som inte har behörighet.

Konsumenter har stort ansvar för vad de köper. Det kostar att anlita GVK-auktoriserade företag just för att de har lagt pengar på utbildning, men då får man också våtrumsintyg på att det är fackmannamässigt utfört, tillägger Johan Aspelin.

Text av Kim Hall

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!