ByggindustrinUnikt stadsutvecklingsprojekt växer fram i Göteborg
19.11.2021 12:56 4 min lästid

Unikt stadsutvecklingsprojekt växer fram i Göteborg

19.11.2021 12:56 4 min lästid

Bostäder närmast vattnet på halvön vid Masthuggskajen ritade av Fojab Arkitekter.

Längs båda sidor om Göta älv pågår just nu ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden ska binda samman och göra stadskärnan dubbelt så stor.

Malin Rothenborg
0

Visionen om Älvstaden som alltså ska fördubbla innerstadens storlek har tagits fram i dialog med invånarna som på olika vis har fått komma med synpunkter och önskemål under utformningsprocessen. Utöver att skapa en större, mer attraktiv stadskärna är tanken att den nya stadsdelen ska binda samman staden och göra Göteborg ”synligt för världen”.

– Det blir en ny stadskärna i den redan befintliga stadskärnan och tillgången till så här stora ytor centralt är väldigt ovanligt. Jag vill försöka förmedla hur stort det här området är. Sju områden som var och en är jättestora stadsutvecklingsområden, säger Henrik Levin, avdelningschef vid stadsledningskontoret i Göteborgs stad.

Den nya Älvstaden omfattar Centralenområdet, Frihamnen, Backaplan, Gullbergsvass, Ringön, Lindholmen och Södra Älvstranden som växer fram på en yta om ungefär fem miljoner kvadratmeter.

– Den här typen av stadsutveckling är en unik möjlighet för Göteborg. Vi bygger högkvalitativa miljöer som vi kan använda oss av för att skapa en globalt attraktiv stad, en framsida.

Med cirka 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser planerade, är målsättningen att skapa en levande, grön, mer inkluderande och dynamisk innerstad.

– Vi har en hög kvalitetsambition i byggandet och satsar mycket på social hållbarhet. Älvstaden ska vara tillgänglig för alla göteborgare och är ett sätt att profilera Göteborg som en hållbar stad.

Viktiga komponenter för att uppnå målet om en hållbar stad är satsningar på kollektivtrafiknätet, allmänna mötesplatser och centrala grönområden.

– Hållbarheten går hand i hand med ett starkt fokus på kollektivtrafik. Vi utvecklar en stad som ska fungera och vara attraktiv för boende, besökare och näringsliv med en ryggrad i kollektivtrafiken. Vi satsar på mer stadsgrönska och bygger en ny stadspark som blir en mötesplats för alla göteborgare.

Vi kommer fortsätta med stadsutveckling i det här området till långt efter 2035.

Älvstaden är ett stort stadsutvecklingsområde som inkluderar många delar, projekt och nya såväl som redan befintliga byggnader. Gällande hur stor andel bostäder som kommer att bestå av hyresrätter så ser det olika ut i olika delområden och något exakt antal finns inte spikat.

-Det är beslut som tas succesivt så utfallet kan jag inte svara på, men vi har ett visionstal som varierar inom spannet 40-60 procent hyresrätter i olika områden utifrån vad områdena har för förutsättningar.

Målsättningen för hela staden är att jämna ut balansen genom att öka antalet hyresrätter i områden där det finns mycket bostadsrätter och tvärtom. En stor del av marken där Älvstaden växer fram ägs av Göteborgs stad, vilket gör det möjligt för kommunen att åtminstone initialt styra hyresnivån i nya lägenheter.

– Ambitionen är att gemene man ska ha råd att hyra. Sverige har ju ingen lagstiftning för att styra hyressättningar långsiktigt men vi försöker använda hela kommunens verktygslåda för att göra det här. Vi använder det kommunala planmonopolet, markägandet och allmännyttan.

I visionen, som antogs av kommunfullmäktige 2012, sattes som mål att Älvstaden skulle stå klar år 2035.

– Vi kan idag säga att vi kommer fortsätta med stadsutveckling i det här området till långt efter 2035. För att hantera det här stora omvandlingsområdet har vi delat upp i delområden, vilka vi valt att lägga olika i tid. De områden som är mest aktuella där vi håller på med planering och utbyggnad nu tror jag man kan uppfatta som etablerade 2035, men inte färdigt, säger Levin.

Text: Malin Rothenborg

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!