ByggindustrinStigande byggkostnader oroar
16/11/2021 2min lästid

Stigande byggkostnader oroar

16/11/2021 2min lästid
Stigande byggkostnader oroar

På ett år har byggkostnaderna ökat med 8,2 procent, visar ny statistik från SCB. “En mycket oroande utveckling då byggkostnaderna måste pressas om byggandet ska kunna öka i den takt som krävs”, skriver Sveriges Allmännytta. 

“En mycket oroande utveckling då byggkostnaderna måste pressas om byggandet ska kunna öka i den takt som krävs”, skriver Sveriges Allmännytta i ett pressmeddelande.

– Det är extremt allvarligt att kostnadsutvecklingen fortsätter från nivåer som redan innan har begränsat var och hur mycket det går att bygga. Vi ser redan nu att det påverkar byggprojekt, och vi kommer sannolikt att få se såväl stoppade nybyggnads- och renoveringsprojekt som att underhåll skjuts på framtiden, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta, i pressmeddelandet.

Det så kallade faktorprisindexet för flerbostadshus steg med 8,2 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Entreprenörernas kostnader steg med 9,4 procent, vilket bidrog med 7,7 procentenheter till den totala ökningen i faktorprisindex. Byggherrekostnaderna ökade med 2,8 procent och påverkade faktorprisindex uppåt med 0,5 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 16,6 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för trävaror och armeringsstål att vara höga, dock lägre än förra månaden. Ökningen har berott på råvarubrist och ökad global efterfrågan. Trävaror och armeringsstål steg med 81,8 respektive 64,8 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål steg med 41,0 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Entreprenörernas kostnader för löner steg med 3,0 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade med 15,8 procent. Mellan oktober 2020 och oktober 2021 steg kostnaderna för dieselolja och elkraft med 38,6 respektive 31,3 procent. Omkostnaderna steg med 2,4 procent, medan maskinkostnaderna ökade med 0,4 procent.

Källa: SCB.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!