Byggindustrin Arkitektur
3 min lästid

Rapport: Den flexibla staden

8:e november 2021, 10:13
Rapport: Den flexibla staden
Hanna Wennberg, hållbarhetsdirektör på Adapteo.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Våra städer står inför stora förändringar som innebär att de måste byggas med mindre klimatpåverkan och anpassas till de klimatförändringar som redan sker. Samtidigt skapar digitalisering, en förändrad demografi och nya mobilitetstjänster nya behov. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att göra flexibla byggnader till en naturlig del av nya stadsplaner. 

Den slutsatsen görs i rapporten Den flexibla staden – En vision om en hållbar och framtidssäkrad modell för stadsplanering, vilket framgår av ett pressmeddelande från Adapteo.  

Pandemin har förstärkt flera trender som påverkar hur vi planerar städer. En ökad e-handel minskar behovet av butikslokaler och ett ökat distansarbete leder till förändrade behov av både arbetsplatser och bostäder. I rapporten som är framtagen av Adapteo och BSK Arkitekter, konstateras samtidigt att de planeringsverktyg och processer som används idag gör att stadsmiljöer och fastigheter som byggs är anpassade till gamla behov när de står klara.  

I storstäderna går det ofta minst tio år från att behovet identifieras till att byggnaden står färdig. De byggnader som sedan byggs är i regel dessutom helt skräddarsydda för sin tilltänkta uppgift och blir därför både kostsamma och tidskrävande att senare anpassa. Resursslöseriet och den hållbarhetsutmaning som följer av att relativt nya betongbyggnader rivs och ersätts av nya när behoven ändras är ett faktum.  

– Det finns ett stort behov av flexiblare städer, där byggnader kan byta funktion i takt med ändrade förutsättningar och behov, samtidigt som det öppnar för mer återbruk, miljövänligare material och därmed kraftigt minskad klimatpåverkan. Med vår rapport vill vi visa på möjligheterna som flexibla byggnader i trä skapar både för att möta snabbt ändrade behov och krav på lägre klimatpåverkan och återbruk, säger Hanna Wennberg, hållbarhetsdirektör på Adapteo Group. 

Rapporten föreslår att kommuner lämnar utrymme motsvarande en andel om 10-20 procent för flexibilitet i stadsbyggandet, genom att i varje nytt stadsutvecklingsprojekt planera kvarter och platser som går att ställa om utifrån nya behov och snabba förändringar i samhället. Om det skapas ett större utrymme för flexibla byggnader som kan anpassas, flyttas och återanvändas, kommer det också att driva innovation av flexibla, högkvalitativa och hållbara produkter inom stadsbyggande. 

Om rapporten 

Den flexibla staden – En vision om en hållbar och framtidssäkrad modell för stadsplanering är producerad i samarbete mellan Adapteo och BSK Arkitekter.  

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0