Sponsrad
3 min lästid

Svensk skog intar öknen i Dubai.

22:a oktober 2021, 11:53
Svensk skog intar öknen i Dubai.
Sponsrad
Like 0

I ett land som förbjuder byggnader i trä har nu den svenska paviljongen ”The Forest” öppnat dörrarna på World Expo 2020. En unik paviljong helt och hållet byggd i trä.

Det första besökare möts av i Sustainability area är landmärket The Forest. Ett framgångsrikt resultat av modern svensk spjutspetsteknik inom träbyggande. Woodsafes expertis inom brandimpregnering har spelat en viktig roll för att kunna uppföra den svenskapaviljongen eftersom UAE nationella byggregler säger helt nej till trä. I dialog mellan utrikesdepartementet, brandkonsultföretaget Briab och UAE lokala myndigheter fann man lösningar för brandsäkerhet och Woodsafe fick det hedersamma uppdraget att brandimpregnera allt trä såsom trästockar, vägg och dekorraster.

Som besökare kommer du känna mystiken och storheten The Forest skapar, någonting som aldrig tidigare beskådats i Förenade Arabemiraten. Världsutställningen ger dig som besökare en inblick i vilka möjligheter som finns inom träkonstruktion idag med näst intill oändliga möjligheter för arkitekter, byggherrar och entreprenörer som vill bygga med trä för en hållbar utveckling i linje med FNs globala mål 2030.

Woodsafe Timber Protection tillsammans med Bäckegårds List som hyvlat fram och ytbehandlat trävaror till paviljongen lanserar i samband med öppnandet av World Expo 2020 Dubai ett unikt All-In-One koncept för specialprodukter i trä. Ett koncept där expertis, dokumentation, rådgivning och framställning av träprodukter med brandskyddande egenskaper av absolut högsta kvalitet är ledstjärnan.

World Expo Dubai pågår mellan 1 okt 2021 till 31 mars 2022.

För mer information kontakta:

Woodsafe Timber Protection AB

Thomas Bengtsson, VD

[email protected]

Telefon 010 206 72 34

Pressrum | https://media.woodsafe.se

Daniel Pesic, Marknadschef

[email protected]

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandimpregnerade träprodukter i Skandinavien och en av ledande i Europa. Vår tillverkning drivs med energi från biobränsle i form av träpellets samt elektricitet från vår solenergianläggning som täcker hela vårt årsbehov. Woodsafe är den enda tillverkare av brandimpregnering som tillhandahåller producerat brandskyddsimpregnerat trä med egna resurser att också producera all energi som krävs. Att välja Woodsafe innebär ett stort steg närmare för byggherrarna att nå sina höga mål för hållbara och klimatsmarta byggnader.Vår tillverkning är certifierad enligt kvalitet och ledningssystem ISO 9001:2015 på samtliga 55st punkter och vårt systematiska miljöarbete för långsiktig hållbarhet är certifierat enligt ISO 14001:2015. Woodsafe Timber Protection innehar fullständig certifiering av samtliga våra produkter som Certificate of Constancy of Performande (CE) samt nationellt typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler samt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900).

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0