2017-12-06 Därför krävs kommun att betala böter av myndighet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/10/error_bygg.jpg

Därför krävs kommun att betala böter av myndighet

Bilden har ingen direkt koppling till artikeln. Foto: Branschaktuellt
Bilden har ingen direkt koppling till artikeln. Foto: Branschaktuellt
Bostad
Byggindustrin

Lerums kommun har skrivit avtal om att bygga 30 lägenheter utan att upphandlingen har annonserats. Avtalet är därmed, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling, och myndigheten kräver nu att kommunen döms att betala tre miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Lerums kommun skrev avtal med en leverantör om att bygga 30 lägenheter utan att upphandlingen konkurrensutsattes genom annonsering. Kommunen gjorde sig därmed skyldig till en otillåten direktupphandling, vilket är ett brott mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Att inte annonsera innebar att andra tänkbara leverantörer inte fick chans att lägga konkurrerande anbud.

Enligt kommunen var syftet med avtalet att tillgodose det brådskande behovet av bostäder till nyanlända som uppstod då lagen (2016:28) om mottagande av nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) trädde ikraft. Bostäderna skulle dock användas dels för nyanlända personer, dels för personer som sedan tidigare fanns i kommunens bostadskö. Kommunen har alltså inte begränsat sig till att enbart köpa för det omedelbara behovet. Dessutom var behovet av bostäder för nyanlända känt lång tid innan avtalet slöts, liksom att det fanns en bostadsbrist i kommunen. Undantaget för synnerlig brådska, eller någon annan undantagssituation som kunde motivera en direktupphandling, är därför inte tillämpligt.

– Det är endast i vissa undantagsfall det är möjligt att hänvisa till en så kallad synnerlig brådska och därmed avstå från att annonsera enligt upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna, och de är prioriterade i vårt tillsynsarbete.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg och kräver att Lerums kommun döms att betala tre miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!