Sponsrad
3 min lästid

SF6-fria ställverk med styrning sparar tid och pengar

1:a oktober 2021, 13:33
SF6-fria ställverk med styrning sparar tid och pengar
Sponsrad
Like 0

Upprustningen av de svenska distributionsnäten kräver att många äldre 12-24 kV ställverk byts ut parallellt med att nya installeras, men många projekt har skjutits på framtiden. Anledningen är att den SF6 gas som används i så många gasisolerade ställverk ska fasas ut.

SF6 gas, eller svavelhexaflourid, är en mycket potent växthusgas. Ett kilo SF6 bidrar 24 000 gånger mer till växthuseffekten än ett kilo koldioxid och EU har beslutat att helt fasa ut gasen. Därför är det viktigt att hitta alternativa lösningar. Ett av dem är Harju Elekters DQG-ställverk i SIS-utförande (solid insulated switchgear).

– Här används ingen gasisolering, utan i stället vacumbrytare med metallisolerade kammare som är isolerade till jord, berättar Thomas Andersson, marknadschef på Harju Elekter. När varje kammare är jordad finns ingen risk för kortslutning mellan faserna och ställverket kan byggas mer kompakt och utan tryckavlastningskanal. Det ger också en hög personsäkerhet.

DQG-ställverken är en kompakt, SF6-fri lösning för ställverk i mellanspänningsområdet, 3 till 24 kV. De tillverkas av Harju Elekters leverantör DAQO och lever redan idag upp till krav på hög tillgänglighet, minimala underhållsbehov och styrning på distans.

– Vi ser till exempel att fler och fler energiverk kräver att de inkommande facken ska kunna manövreras på distans, säger Thomas. Det är något som är enkelt att implementera på DQG-ställverken. De klarar också höga höjder, över 4000 meter över havet och låga temperaturer, ända ned till -40°C. Självklart är de också typtestade enligt gällande IEC-krav, bland annat ljusbågstest IEC 62271–200 om 1 sekund 25kA.

För att kunna erbjuda korta leveranstider har Harju Elekter valt att lagerhålla DQG-fack och DQG-komponenter. De kan sedan kompletteras med olika reläskydd och provdon i Harju Elekters svenska fabriker för att passa olika kunders specifikationer och önskemål.

– Många av våra kunder uppskattar korta leveranstider och möjlighet att göra kompletteringar under projektens gång, och det gör förstås vår egen projektledning också, säger Thomas. SIS-ställverken från DAQO är en modern, säker och klimatvänlig lösning. Vi tror att de kommer att sälja riktigt bra nu när distributionsnäten byggs ut och äldre anläggningar dessutom behöver rustas upp. Därför har vi dem på lager.

Kort om SF6

SF6, svavelhexafluorid, bidrar mycket starkt till växthuseffekten och ska därför enligt EU-direktiv fasas ut från och med 2023. Direktivet omfattar också andra fluorinerade gaser, även kallade F-gaser, som bidrar negativt till klimatförändringarna. SF6 är vanligt förekommande i gasisolerade ställverk.

Kort om SIS-ställverk

SIS-ställverk är kompaktare och väger mindre än luftisolerade ställverk (AIS) som bland annat kräver tryckavlastningskanal som säkerhet vid eventuell kortslutning mellan faserna (ljusbåge). Moderna SIS-ställverk är modulärt uppbyggda för att kunna anpassas på ett flexibelt sätt. De kan bland annat utrustas med motordon som kan manövreras på distans. SIS-ställverk en framtidssäker lösning som finns att tillgå redan idag och är en bra ersättare till gasisolerade ställverk (GIS) som är svåra att konstruera i enlighet med EU:s direktiv som förbjuder framtida användning av bland annat SF6.

 

Exempel på installation hos Västtrafik.

 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0