Byggindustrin
2 min lästid

Biträdande affärschef kan vinna träbyggnadspris

19:e augusti 2021, 08:50
Biträdande affärschef kan vinna träbyggnadspris
Foto Ulf Berglund
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Växjö kommuns har nominerat fyra aktörer till årets träbyggnadspris. Anders Persson, biträdande affärschef på Midroc, uppmärksammas som en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under de senaste åren.

Växjö kommun delar för fjärde året i rad ut ett träbyggnadspris till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor. Priset ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Att bygga i trä har många klimatmässiga fördelar. Det är ett förnybart byggnadsmaterial som kräver relativt lite energi att arbeta med. Det är lätt i förhållande till sin hållfasthet och kräver mindre energi att transportera.

Prestationen ska visa på goda resultat gällande miljö, klimat, kostnad och resurser, ha anknytning till Växjö kommun samt slutförts de senaste 2 åren.

Juryns motivering till nomineringen av Anders Persson lyder: 
”Anders Persson är en ambitiös person som enträget tror och jobbar för utvecklingen av bostadsbyggnation i trä, och vågar prova nya lösningar i samverkan med forskningen och akademin. 

Anders är en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under senaste åren. För sin vilja att prova det som upplevs som gränserna för träbyggandet idag nomineras han till Växjös träbyggnadspris 2021, för inga förändringar sker utan tydliga pionjärer som utmanar det gällandet läget.”

Vinnaren kommer att i samband med byggnadspriset delas ut den 28 oktober i Växjö stations- och kommunhus.

– Jag är stolt och glad för nomineringen. Midroc har under femton års tid förädlat konsten att bygga i trä och vi fortsätter satsningen på bostäder av massiv trästomme i Växjö, säger Anders Persson, biträdande affärschef på Midroc.

Midroc har just nu 136 lägenheter i produktion som kommer att färdigställas etappvis under våren 2022. Midroc har tidigare även utvecklat 75 bostäder i kvarteret Ekologen, samt ca 200 lägenheter tillsammans med Växjöbostäder i projekt Vallen, samtliga med träbyggnadsteknik och med stora inslag av trä i fasaderna.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0